Späť
Odber vzoriek (listy, šešule) - rok 2005

Odbery vzoriek IŽP BB -OIBB a IŽP BA- OIBB rok 2004-2009

 

Odbery vzoriek za rok  2004

Odber vzoriek (listy, šešule) - rok 2004

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh rastliny/odroda/rozloha/ lokalita

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výskumné pracovisko Borovce

16.07.2004

repka ozimná (produkcia z pokusov)

člen 1 z množstva 6,6 kg,

člen 2 z množstva 6,5 kg,

člen 3 z množstva 7,3 kg,

člen 4 z množstva 5,7 kg,

člen 5 z množstva 8,1 kg,

člen 6 z množstva 6,4 kg,

člen 7 z množstva 5,5 kg,

člen 8 z množstva 6,4 kg,

člen 1 z množstva 4,5 kg,

člen 2 z množstva 4,7 kg,

člen 3 z množstva 6,8 kg,

člen 1 z množstva 4,1 kg,

člen 2 z množstva 3,5 kg,

člen 3 z množstva 3,7 kg,

člen 4 z množstva 5,5 kg,

člen 5 z množstva 5,1 kg,

člen 6 z množstva 4,2 kg,

člen 7 z množstva 4,6 kg,

člen 1 z množstva 5 kg,

člen 2 z množstva 5,3 kg,

člen 1 z množstva 9,3 kg

rastlinný materiál - semená

21+21+21

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš- Pstruša

 

22.07.2004

predskúškové parcelky s

kapustou repkovou pravou – jarnou  člen LP 202/04, LP 210/04, LP 211/04 (v rôznych opakovaniach)

rozloha parcelky 12, 5 m2

rastlinný materiál – listy

MP GMO - 1/2004/26/vz

24

Kombinovaný GMO-test dal pozitívny výsledok na prítomnosť DNA špecifickej pre geneticky modifikované rastliny vo vzorke listov kapusty repkovej- pravej –jarnej:

vzorka č.24 (LP211/04) - zistený relatívny obsah GMO je 0,10%. Špecificita GMO nebola zistená.

predskúškové parcelky so sójou fazuľovou:

člen 7 (Fortuna)- vzorka č.1,

člen 5 (Jelica) - vzorka č.2,

člen 6 (Krajina) - vzorka č.3,

člen 3 (NS-L-200 234) - vzorka č.4,

člen 4 (NS-L-200 142) - vzorka č.5,

rozloha parcelky-10 m2

rastlinný materiál – listy

MP GMO - 1/2004/26/vz

5

Kombinovaný GMO-test dal pozitívny výsledok na prítomnosť DNA špecifickej pre geneticky modifikované rastliny vo vzorke listov sóje fazuľovej:

vzorka č.5 (NS-L-200 142) - zistený relatívny obsah GMO je 0,13%

vzorka č. 1 (Fortuna člen 7) - relatívny obsah GMO je 0,07% V analyzovaných  vzorkách bola detekovaná RoundUpReady sója.

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

22.07.2004

predskúškové pokusy pre firmu Sempol, Trnava a MONSANTO Slovakia s

kukuricou siatou z parceliek s rozlohou 6,5 m2

rastlinný materiál – listy

MP GMO - 1/2004/26/vz

18

Kombinovaný GMO-test dal pozitívny výsledok na prítomnosť DNA špecifickej pre geneticky modifikované rastliny vo vzorke rastlinného pletiva kukurice:

vzorka č.11 - zistený relatívny obsah GMO je 0,17%. V analyzovanej vzorke bola detekovaná kukurica MON810.

predskúškové pokusy pre firmu Superosev, Borovce

s repkou olejkou  z parceliek s rozlohou 10 m2

rastlinný materiál – šešule

MP GMO - 1/2004/26/vz

23

Kombinovaný GMO-test dal pozitívny výsledok na prítomnosť DNA špecifickej pre geneticky modifikované rastliny vo vzorke šešúľ kapusty repkovej ozimnej:

vzorka č.5 - zistený relatívny obsah GMO je 0,09%. Špecificita GMO nebola zistená.

vzorka č. 11 - relatívny obsah GMO je 0,10%. Špecificita GMO nebola zistená.

Spolu

91+21+21

 

 

Celkový počet odobratých vzoriek – rok 2004: 91

Celkový počet kontrolovaných subjektov, v ktorých boli odobraté vzorky pri kontrole v roku 2004: 1

 

 

 

Odbery vzoriek za rok  2005

Odber vzoriek (listy, šešule) - rok 2005

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh rastliny/odroda/ /rozloha/ lokalita

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš- Pstruša

01/05

14.07.2005

predskúškové pokusy s

kapustou repkovou pravou – ozimnou (PRASKA, BALDUR, OASE, LIBOMIR, FS-L 25-I, FS-L 20-I, FS-L 17-I, FS-L 14-I, FS-L 7-I, FS-L 22-I) rozloha parcelky 10m2

10× zo 100 rastlín v 3 opakovaniach (a,b,c)

rastlinný materiál –šešule

MP GMO - 5/2005/26/vz

10+10+10

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

02/05

18.07.2005

predskúškové pokusy s

kapustou repkovou pravou – ozimnou (CEBECO, SUPEROSEV-líniové odrody, SUPEROSEV-hybridy) rozloha parcelky 10m2 (šľachtiteľská záhrada Malý Šariš)

6× zo 100 rastlín v 3 opakovaniach (a,b,c) rastlinný materiál -šešule

MP GMO - 5/2005/26/vz

6+6+6

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

03/05

18.07.2005

predskúškové pokusy s

kukuricou siatou (TC 273, TM 218, TA 1858, K1-FIDELIO) rozloha parcelky 6,44m(šľachtiteľská záhrada Malý Šariš)

4×z každej rastliny (do 100 rastlín) cca 60 rastlín v 3 opakovaniach (a,b,c) rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

4+4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

SEMPOL HOLDING a.s.

Trnava

05/05

27.07.2005

predskúškové pokusy s

kukuricou siatou (TM 29A, TA 1885, TC 287, TM 89, TM 181, TM 574) rozloha parcelky 4,2m2  (pokusná báza v obci Farský Mlyn)

6× z každej rastliny (do 100 rastlín) v 3 opakovaniach (a,b,c) rastlinný materiál –listy MP GMO - 4/2005/26/vz

 

6+6+6

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

SEMPOL HOLDING a.s.

Trnava

04/05

27.07.2005

množiteľský porast kukurice siatej  TORENA SC (rozloha 1,3 ha) SEMPOL HOLDING, pozemok “Záhrada“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál -listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

SLOV- MART s.r.o.

Trakovice

 

06/05

28.07.2005

množiteľský porast kukurice siatej PR 39G12 H  (rozloha 35 ha) na pozemku “Rubanice“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Čakany

 

07/05

28.07.2005

množiteľský porast kukurice siatej ELITA H  (rozloha 10 ha) na pozemku “C- 28 Čakany“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD „Ponitrie“

Preseľany, okres Topoľčany

(spoločná kontrola)        

08/05

16.08.2005

množiteľský porast kukurice siatej COCAGNE H  (rozloha 5 ha) na pozemku

 “Pod remízkou“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD Melčice - Lieskové,

okres Trenčín 

 (spoločná kontrola)                   

09/05

16.08.2005

množiteľský porast kukurice siatej HUSÁR H  (rozloha 5 ha) na pozemku

 “Za Kačínom“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

AGROTAURIS s.r.o.,

Rimavská Sobota, OŽĎANY             

10/05

24.08.2005

porast kukurice siatej, hybrid NÓNIUS  (rozloha 8,4 ha) na pozemku “Dravská cesta“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Poľnohospodárske družstvo Kalinovčan, Kalinovo             

11/05

07.09.2005

porast kukurice siatej,

hybrid DK 443 (rozloha 4,7 ha) na pozemku    

“Nad Kamenským“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

POĽNOTREND Trebišov a.s.              

12/05

13.09.2005

porast kukurice siatej,

hybrid DK 391, (rozloha 36,94 ha) na pozemku

“Sekča“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Spoločné roľnícke družstvo Nenince

13/05

20.09.2005

porast kukurice siatej, LG 2380, (rozloha 0,54 ha) na pozemku Pri hospodárskom stredisku  “Bátorová“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Spolu

62+62+26

 

 

 

Odber vzoriek (osív) - rok 2005

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh rastliny/odroda/ /rozloha/ lokalita

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

OSIVO a.s.,

Zvolen

Čistiaca stanica osív, Malý Krtíš

14/05

04.11.2005

repka olejka

Odrody: Rasmus, Jesper

2×cca 350 gramov v 2 opakovaniach 

rastlinný materiál – osivo

2+2

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

SUPEROSEV s.r.o.

Borovce

15/05

09.11.2005

repka olejka

Odroda:

Artus, Baldur, Libomir

3×cca 350 gramov v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – osivo

3+2

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

Legusem s.r.o.

Horná Streda

16/05

09.11.2005

repka olejka

Odroda:

Slapská Stela

1×cca 350 gramov v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – osivo

1+1

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

Spolu

6+5

 

 

Celkový počet odobratých vzoriek – rok 2005: 68

Celkový počet kontrolovaných subjektov, v ktorých boli odobraté vzorky pri kontrole v roku 2005: 13

 

 

 

Odbery vzoriek za rok  2006

Odber vzoriek (osív) – rok 2006

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh rastliny/odroda/ /rozloha/ lokalita

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

Lokalita č.1-

Bajč. okr. Komárno

 1/06

04.05.2006

GM kukurica siata MON 810 (MONSANTO)

1×cca 250 gramov v 2 opakovaniach 

rastlinný materiál – osivo

1+1

Vo vzorke bola detekovaná DNA z geneticky modifikovanej MON 810 kukurice

Lokalita č.2 –

Nacina Ves okr. Michalovce

 2/06

05.05.2006

GM kukurica siata MON 810 (MONSANTO)

1×cca 250 gramov v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – osivo

1+1

Vo vzorke bola detekovaná DNA z geneticky modifikovanej MON 810 kukurice

Lokalita č.3 –

Lipové okr. Komárno

3/06

05.05.2006

GM kukurica siata MON 810 (MONSANTO)

1×cca 250 gramov v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – osivo

1+1

Vo vzorke bola detekovaná DNA z geneticky modifikovanej MON 810 kukurice

Lokalita č.4-

VÚRV Piešťany,

VP Borovce

4/06

29.05.2006

GM kukurica siata MON 810 (MONSANTO)

1×cca 250 gramov v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – osivo

1+1

Vo vzorke bola detekovaná DNA z geneticky modifikovanej MON 810 kukurice

Spolu

4+4

 

 

 

Odber vzoriek (listy, šešule, zrno) - rok 2006

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh rastliny/odroda/ /rozloha/ lokalita

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

AGRODRUŽSTVO OSTROVANY

05/06

29.06.2006 

porast kukurice siatej

hybrid SAMPAIO 

(rozloha 2,52 ha)

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

12+12

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

06/06

29.06.2006

porast repky ozimnej odroda DIGGER

(rozloha 12 ha)

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

porast repky jarnej

odroda  HAYDN

(rozloha 1,6 ha)

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

AGROCENTRA a.s., Michalovce

 

07/06

29.06.2006 

porast repky ozimnej

odroda JESPER

(rozloha 2,84 ha) stredisko RV Dúbravka

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach rastlinný materiál – šešule

MP GMO -6/2005/26/vz

12+12

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

08/06

29.06.2006

porast sóje fazuľovej odroda SUPRA  (rozloha 7 ha) stredisko RV Dúbravka

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

porast sóje fazuľovej odroda LONDON (rozloha 7 ha) stredisko RV Dúbravka

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

PD Očová

 

09/06

03.07.2006 

firemné pokusy s kukuricou siatou

odrody: SALGADO, AMATUS, AMADEO, KONFIDENS, STUART, AVENTURA, BELLENUE, STORM, ATLETICO, RONALDINIO (rozloha parcely cca 0,024 ha) na pozemku “ Dlhé Kopanice“

10× zo 100 rastlín v 3 opakovaniach (A,B,C) rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

18+18+10

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

10/06

03.07.2006

firemné pokusy s repkou ozimnou

odroda ONTARIO-L,

odroda MONTEGO- L (rozloha parcely cca 0,27 ha) na pozemku “Cirkevná“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

AGROSEV spol. s r.o. Detva

11/06

01.08.2006

firemné pokusy s kukuricou siatou

odrody: RONALDINIO, MARCELLO, ATLETICO, KWS-2376, GRONEROS (rozloha 0,1 ha), KYPOUS, DOGE, MENUET (rozloha 0,05 ha) na pozemku

“Nad Merišíkom“

8× zo 100 rastlín v 3 opakovaniach (A,B,C)  

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

8+8+8

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

PO družstvo BOTTOVO

12/06

08.08.2006

firemné pokusy s kukuricou siatou,

odrody: PR34A92, CORALBA,  PR34N43, PR37K85, PR36P85 (rozloha 0,06 ha) na pozemku

“Pod Kulhom“

5× zo 100 rastlín v 3 opakovaniach (A,B,C)

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

5+5+5

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

CO. BE. R. s.r.o., Sobrance

Hospodársky dvor Nacina Ves

13/06

10.08.2006

parcely s kukuricou siatou

odrody: DK440(rozloha 15 ha),DKC 4626 (rozloha 69,44 ha), DK440 (rozloha 15,25 ha), DK440 (rozloha 13 ha),DK 526 (rozloha 24,71 ha) hospodársky dvor Nacina Ves

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

20+20

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

Poľnohospodárske družstvo Tôň

14/06

11.09.2006

parcely s kukuricou siatou

odrody: DOLLÁR, ERIKA (rozloha 20,17 ha) na pozemku Tanier pri kanáli, CASPER- H (rozloha 21,17 ha) na pozemku “Karcseseg“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

8+8

Vo vzorke č.42/A1 bola detekovaná DNA z geneticky modifikovanej kukurice MON 810  – 0,43%

 

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

15/06

11.09.2006

zrno kukurice z parcely č. 3402/1A k.ú. Tôň

5× 1/3 šúľka kukurice v 3 opakovaniach (A,B,C)

rastlinný materiál –zrno

5+5+5

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

16/06

11.09.2006

zrno kukurice z parcely č.4403/1 k.ú. Tôň

5× 1/3 šúľka kukurice v 3 opakovaniach (A,B,C)

rastlinný materiál –zrno

5+5+5

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

Roľnícke družstvo  Bzovík

17/06

13.09.2006

firemné pokusy s kukuricou siatou

odrody: AVANTAGE, BENICIA,PR38V12, X4S780, KADDI, CRAZI, LG 2229, LG3232, LG3225, LG 3215, LG3252, LATIZANA,AMADEO220 (rozloha 0,04 ha) na pozemku “Ploština“

13× zo 100 rastlín v 3 opakovaniach (A,B,C)

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

13+13+13

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

SCPV-VÚRV Piešťany VP Borovce

18/06

18.09.2006

pokusy s kukuricou siatou odrody: SPLENDIS, CHARLES, TARAMIS, PELICAN, DK 440, LG 3330, AMANDHA (rozloha 20m2), DKc 3511, DK 391, DKc 4005, DKc 4626, NB 4602, DK 471(rozloha 0,08 ha) na pozemku “Predné pole“

13× zo 100 rastlín v 3 opakovaniach (A,B,C)

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

13+13+13

negatívny výsledok

na prítomnosť GMO

Spolu

119+119+59

 

 

Celkový počet odobratých vzoriek – rok 2006: 123

Celkový počet kontrolovaných subjektov, v ktorých boli odobraté vzorky pri kontrole v roku 2006: 9

 

 

 

Odbery vzoriek za rok  2007

Odber vzoriek (akvarijné rybky) - rok 2007

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

Kynologické potreby P&P Trnava spol. s r.o., Robotnícka 32, 917 01 Trnava

 

23.08.2007

Dánio rerio

 

4 ks akv.rýb

2

Testované akvarijné ryby Danio rerio č. 1 a č. 2 obsahujú transgénne elementy GFP a RFP flourescenčný proteín a sú geneticky modifikované.

Spolu

2

 

 

 

Odber vzoriek (listy) - rok 2007

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh rastliny/odroda/ /rozloha/ lokalita

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

ZPD Poltár

01/07

26.04.2007

repka olejka ozimná

odroda JESPER

(rozloha 6,23ha) na pozemku “Smetisko“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD Lovčica - Trubín

 

02/07

26.04.2007

repka olejka ozimná

odroda NK LASER (rozloha 10ha) na pozemku “Kutiny“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

RD Selce

 

03/07

03.05.2007

repka olejka ozimná

odroda ONTARIO (rozloha 6,4 ha) na pozemku “Vyšovec“ 1,odroda ONTARIO (rozloha 5 ha) na pozemku “Hriadky“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

8+8

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD Sebedín - Bečov

04/07

03.05.2007

repka olejka ozimná

odroda NAVAJO

(rozloha 26,27 ha) na pozemku “Diel I., II.“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

AGRODRUŽSTVO

Príbelce

05/07

10.05.2007

repka olejka ozimná

odroda LABRADOR

(rozloha 7 ha) na pozemku “Pri preci“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD Suché Brezovo

06/07

10.05.2007

repka olejka ozimná

odroda OLANO

(rozloha 6,99 ha) na pozemku “Vrbina“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

AGROPA,

Rimavské Janovce

 

09/07

05.06.2007

repka olejka ozimná

odroda Californium

(rozloha 6,64 ha) na  pozemku “Janovské Lúky“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

AGROTRADE, Padarovce

 

10/07

05.06.2007

repka olejka ozimná

odroda PR45D01

(rozloha 6,5 ha) na pozemku “Ústup“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

AGRO družstvo Rapovce

11/07

14.06.2007

pokusné parcely s kukuricou siatou, odrody:

ALVITO, LG2280, LATIZANA, LG2380, ACARRO, LG2447, LG3232 (rozloha parcelky 0,05 ha) na pozemku “Mlynská lúka“

7× zo 100 rastlín v 3 opakovaniach (A,B,C)

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

 

11+11+7

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

12/07

14.06.2007

pokusná parcela s repkou odroda:

MANITOBA (rozloha 0,8 ha) na pozemku “Hercege“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

RD Moravany nad Váhom

01/07

10.07.2007

Kukurica siata hybrid LG 33,3 (rozloha 22 ha) na pozemku „Hradská“, kukurica siata odroda Markíza (rozloha 12,10 ha) na pozemku „Trtavec“

2× zo 100 rastlín v 4 opakovaniach (A,B,C,D)

rastlinný materiál –listy

MP GMO – 6/2005/26/vz

 

2+2+2+2

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

AGRO – PONIKY s.r.o.

13/07

12.07.2007

kukurica siata hybrid BELEVUE (KWS) (rozloha 7ha) na pozemku “Španie zeme“;

KADDI (Satbau Linz) (rozloha 7ha) na pozemku “Španie zeme“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

8+8

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD Dobrá Niva, a.s.

 

14/07

09.08.2007

 

kukurica siata hybrid

PR 39G12

(rozloha 7,4 ha) na pozemku “Dráhy“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Agrodružstvo Devičie

15/07

09.08.2007

kukurica siata hybrid

MESNIL (rozloha 13 ha) na pozemku “Horné lužno“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD Bebrava

Veľké Chlievany

16/07

27.09.2007

kukurica siata: KXA 4375, KXA 3545, ES ASTRACKHAN, KXA 5392, EGZ 6209, ZE 4501, SUM 0246, LORRI CS, CAPTAIN, YMONGA, BERNARDO, LG 3362, PR38R92, CODIROC, KWS 5501 (rozloha 0,1 ha) na pozemku “Brezina“

15× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

15+15

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD Tvrdošovce

17/07

04.10.2007

kukurica siata: NAUWAX, NAUDI, AMANDA, KWS 1393, LG 3355, ACARRO, SE-SC-349, READI, CODISUD, WONGA, DKc 5143, PR 38A24 (rozloha 0,09 ha) na pozemku “Čiki“

12× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

MP GMO - 4/2005/26/vz

12+12

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Spolu

92+92+9+2

 

 

 

Odber vzoriek (osivo GM kukurice) - rok 2007

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh rastliny/odroda/ /rozloha/ lokalita

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

SCPV-VÚRV Piešťany

VŠS Vígľaš-Pstruša

07/07

22.05.2007

osivo GM kukurice NK 603, odber pred sejbou z množstva 11, 3 kg

cca100 zŕn v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – zrno

1+1

Vzorka obsahuje geneticky modifikovanú kukuricu NK603

SCPV-VÚRV Piešťany

Experimentálne pracovisko Milhostov

08/07

23.05.2007

osivo GM kukurice NK 603 odber pred sejbou z množstva 11, 3 kg

cca100 zŕn v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –zrno

 

1+1

Vzorka obsahuje geneticky modifikovanú kukuricu NK603

Spolu

2+2

 

 

Celkový počet odobratých vzoriek – rok 2007: 96

Celkový počet kontrolovaných subjektov, v ktorých boli odobraté vzorky pri kontrole v roku 2007: 17

 

 

 

Odbery vzoriek za rok  2008

Odber vzoriek (akvarijné rybky) - rok 2008

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

Ňufák – Predaj krmív a chovateľské potreby, Čulenova 18, 901 01 Malacky

01/08

12.11.2008

Brachydanio rerio long fin

6 ks akv. rýb

2

Analýzy neboli vykonané.

Spolu

2

 

 

 

Odber vzoriek (osivo GM kukurice) - rok 2008

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh rastliny/odroda/ /rozloha/ lokalita

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

SCPV-VÚRV Piešťany

VŠS Vígľaš-Pstruša

 

03/08

13.05.2008

 

osivo GM kukurice

NK 603

(MONSANTO)

cca100 zŕn v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – osivo

1+1

Vzorka obsahuje geneticky modifikovanú kukuricu NK603

SCPV-VÚRV Piešťany

Exp. Pracovisko Milhostov

04/08

21.05.2008

osivo GM kukurice

NK 603 (MONSANTO)

cca100 zŕn v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – osivo

 

1+1

Vzorka obsahuje geneticky modifikovanú kukuricu NK603

SCPV-VÚRV Piešťany

Exp. Pracovisko Milhostov

05/08

06/08

07/08

27.05.2008

odber osiva GM kukurice pred sejbou

(PIONEER) X7N825Z z množstva 1,940 kg; X8N609Z z množstva 450 g; X8N613Z z množstva 1,690 kg; X8R909Z z množstva 880 g;X6R125R z množstva 1,670 kg; X7R257R z množstva 1,660 kg; X8P803R z množstva 1,810 kg; DK 537 (ne GM) z množstva 1,480 kg

X6N734 z množstva 1,830 kg; X4N122=PR37N01 z množstva 1,760 kg;X4N116=PR37Y10 z množstva 1,670 kg; X5R717=PR38N86 z množstva 1,785 kg;X7N457R z množstva  -1,715 kg; X5N150=PR36V52 z množstva 1,570 kg; X6R228=PR38M27 z množstva 1,800 kg; X5P515=PR38A 79 z množstva 1,430kg; PR37F73 z množstva 2,135 kg; LG 3355 z množstva 2,670 kg

LG 3475 z množstva 4,075 kg

cca100 zŕn v 2 opakovaniach

rastlinný materiál – osivo

 

19+19

Vzorky obsahujú geneticky modifikované kukurice, na ktorých prvé a každé ďalšie zavedenie do životného prostredia bol vydaný súhlas rozhodnutím č. 20698/2008-2.3.-13-ZZP10

Vo vzorke  č.11/A bola zistená prítomnosť geneticky modifikovanej kukurice DAS 59122 – 2,3%.

Vo vzorke  č.12/A bola zistená prítomnosť geneticky modifikovanej kukurice DAS 59122 – 3,3%.

Vzorky č.11/A a 12/A boli odobraté z osiva, ktoré bolo deklarované ako osivo konvenčnej kukurice odroda X4N122 a X6N734. Uvedené konvenčné línie boli pestované v rámci pokusov s geneticky modifikovanou kukuricou

Spolu

21+21

 

 

 

Odber vzoriek (listy) - rok 2008

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh rastliny/odroda/ /rozloha/ lokalita

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

I.Družstevná a.s.

Dačov Lom

08/08

12.06.2008

repka olejka

odroda DIGER

(rozloha 19,05 ha) na pozemku

“Kamenný diel“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD Senohrad

Senohrad

09/08

12.06.2008

repka olejka

odroda RASMUS

(rozloha 0,59 ha) na pozemku “Pri cestároch“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

SHR

Veľký Blh

10/08

01.07.2008

sója fazuľová

odroda CORADA (rozloha 7,00 ha) na pozemku “Banka“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

Vzorka 24/D1 obsahuje geneticky modifikovanú sóju (GTS 40-3-2) – 2,84%

Vzorka 24/D2 obsahuje geneticky modifikovanú sóju (GTS 40-3-2) – 0,79%

Vzorka 24/C1 obsahuje geneticky modifikovanú sóju (GTS 40-3-2) – 1,98%

Vzorka 24/C2 obsahuje geneticky modifikovanú sóju (GTS 40-3-2) – 0,64%

AGRODRUŽSTVO Španie Pole

Drienčany

11/08

01.07.2008

sója fazuľová

odroda PRIMUS

(rozloha 17,00 ha) na pozemku “Nemešná“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD Jasenie

Jasenie

12/08

17.07.2008

ľuľok zemiakový

odroda Princes

(rozloha 1 ha) na pozemku “Podbôrovie“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD“BUKOVINA“

Strelníky

13/08

17.07.2008

ľuľok zemiakový

odroda Matador

(rozloha 2 ha) na pozemku  “Zadné hony“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

SCPV-VÚRV Piešťany

VP Borovce

(spoločná kontrola)

 

14/08

05.08.2008

 

GM kukurica - pokusy

(MONSANTO): MON-00603-6 (rozloha parcelky 24 m2), MON 88017-3 (rozloha parcelky 240 m2)  MON 89034-3xMON 88017-3, MON 89034, MON 88017-3 (rozloha 1080 m2) na pozemku VP Borovce

5 x zo100 rastlín  v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

5+5

Vzorky obsahujú geneticky modifikované kukurice, na ktorých prvé a každé ďalšie zavedenie do životného prostredia bol vydaný súhlas rozhodnutím

č. 20695/2008-2.3.-8-ZZP7

SCPV-VÚRV Piešťany

VP Borovce

(spoločná kontrola)

14/08

05.08.2008

GM kukurica - pokusy

(MONSANTO): MON-00603-6 (rozloha parcelky 24 m2), MON 88017-3 (rozloha parcelky 240 m2)  MON 89034-3xMON 88017-3, MON 89034, MON 88017-3 (rozloha 1080 m2) na pozemku VP Borovce

5x zo100  rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO – 4/2005/26/vz

5+5

Vzorky obsahujú genetiky modifikované kukurice, na ktorých prvé a ďalšie zavedenie do životného prostredia bol vydaný súhlas rozhodnutiami č. 20107/2007-2.3.-9-ZZP2 a r. č. 20695/2008-2.3.-8-ZZP7.

SCPV-VÚRV Piešťany

VP Borovce

(spoločná kontrola)

 

15/08

05.08.2008

GM kukurica - pokusy

(PIONEER): DP 98140,DP 98140xDAS 1507, DP 98140xDAS 1507x DAS 59122, DP 98140-6 (rozloha 900 m2)

DAS 59122-7/X7N8252, DAS 59122-7/X8N6092, MON 603-6/X6R125R,MON 603-6/X7N457R (rozloha 18 m2) na pozemku VP Borovce

8x zo100 rastlín  v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

8+8

Vzorky obsahujú geneticky modifikované kukurice, na ktorých prvé a každé ďalšie zavedenie do životného prostredia bol vydaný súhlas rozhodnutím

č.20697/2008-2.3.-15-ZZP4 a rozhodnutím č. 20698/2008-2.3.-13-ZZP10

SCPV-VÚRV Piešťany, lokalita

Sokolce

(spoločná kontrola)

 

16/08

06.08.2008

GM kukurica - pokusy

(PIONEER): X8N613Z/DAS 59122,X8R909Z/DAS 59122,X7R257R/MON603, X8P803R/MON603 (rozloha 18 m2) lokalita Sokolce

4x zo100  rastlín  v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

4+4

Vzorky obsahujú geneticky modifikované kukurice, na ktorých prvé a každé ďalšie zavedenie do životného prostredia bol vydaný súhlas rozhodnutím 20698/2008-2.3.-13-ZZP10

SCPV-VÚRV Piešťany, lokalita Sokolce

(spoločná kontrola)

 

17/08

06.08.2008

GM kukurica - pokusy

(MONSANTO): MON 88017,MON 89034, MON 88017xMON 89034, DKC 5143 (rozloha 18 m2) lokalita Sokolce)

5x zo100  rastlín  v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

5+5

Vzorky obsahujú geneticky modifikované kukurice, na ktorých prvé a každé ďalšie zavedenie do životného prostredia bol vydaný súhlas rozhodnutím

č. 20695/2008-2.3.-8-ZZP7

SCPV-VÚRV Piešťany, lokalita Sokolce

(spoločná kontrola)

 

17/08

06.08.2008

GM kukurica - pokusy

(MONSANTO): MON 88017,MON 89034, MON 88017xMON 89034, DKC 5143, DKC 5143 (rozloha 18 m2) lokalita Sokolce

5x zo100 rastlín  v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

5+5

Vzorky obsahujú geneticky modifikované kukurice, na ktorých prvé a každé ďalšie zavedenie do životného prostredia bol vydaný súhlas rozhodnutím

č. 20695/2008-2.3.-8-ZZP7

SCPV-VÚRV Piešťany

VŠS Vígľaš-Pstruša

18/08

14.08.2008

GM kukurica - pokusy

(MONSANTO transgén) NK 603 člen 1,5 a 12 (rozloha 22,4 m2) pokusná parcela VŠS Víľaš - Pstruša

80 častí rastlín  v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

3+3

Vzorky obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu

SCPV-VÚRV Piešťany

Exp. pracovisko Milhostov

19/08

20.08.2008

GM kukurica

(PIONEER transgén)

80 častí rastlín  v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

4+4

Vzorky obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu

SCPV-VÚRV Piešťany

Exp. Pracovisko

Milhostov

20/08

20.08.2008

GM kukurica

(MONSANTO transgén) NK603 člen 2, 5 a 12 (rozloha 22,4 m2) pokusná parcela EP Milhostov

80 častí rastlín  v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

3+3

Vzorky obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu

SCPV-VÚRV Piešťany

Exp. Pracovisko

Milhostov

21/08

20.08.2008

kukurica siata

(pokusy vykonávané pre ÚKSUP) člen 10,14,17,21,23 (rozloha parcelky 31,5 m2) pokusná parcela EP Milhostov

80 častí rastlín  v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 4/2005/26/vz

5+5

Vzorka 60/A neobsahuje geneticky modifikovanú kukuricu

Vzorka 61/A obsahuje geneticky modifikovanú kukuricu MON 810

Vzorka 62/A obsahuje geneticky modifikovanú kukuricu MON 810

Vzorka 63/A obsahuje geneticky modifikovanú kukuricu MON 810

Vzorka 64/A obsahuje geneticky modifikovanú kukuricu MON 810

Spolu

71+71

 

 

 

Odber vzoriek (produkcia) - rok 2008

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh rastliny/odroda/ /rozloha/ lokalita

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

SHR Family

Pôtor

22/08

15.10.2008

Produkcia sóje

(odroda KORADA)

cca 2Í2kg z produkcie zrna sóje fazuľovej

1+1

Vzorka 65/A obsahuje geneticky modifikovanú sóju (GTS 40-3-2) – 0,02%

SHR

Veľký Blh

23/08

21.10.2008

Produkcia sóje

(odroda KORADA)

cca 2Í2kg z produkcie zrna sóje fazuľovej

1+1

Vzorka neobsahuje geneticky modifikovanú sóju

Spolu

2+2

 

 

Celkový počet odobratých vzoriek z ukončených kontrol – rok 2008: 96

Celkový počet kontrolovaných subjektov v roku 2008, kde boli odobraté vzorky a kontroly sú uzavreté: 10

 

 

 

Odbery vzoriek za rok  2009

Odber vzoriek (listy) - rok 2009

 

Kontrolovaný subjekt

 

č. odber.

protokolu/ dátum odberu

Druh rastliny/odroda/ /rozloha/ lokalita

Spôsob odberu/

počet vzoriek

Celkom vzoriek

Kontrolné zistenia

Poľnohospodárske družstvo Mošovce

01/09

28.04.2009

repka ozimná

odroda ROBUS

(rozloha 7 ha) na pozemku “Kopanice“

odroda PR45D01

(rozloha 3,23 ha) na pozemku “Za Horvátom“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach (2x)

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

8+8

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec

02/09

06.05.2009

 

repka ozimná

odroda LABRADOR

(rozloha 7,35ha) na pozemku “Bohušov laz“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Agrodružstvo ČABRAD

Čabradský Vrbovok

04/09

11.06.2009

repka ozimná

odroda ONTARIO (rozloha 4,57 ha) na pozemku “Údoľ“

odroda ONTARIO

(rozloha 4 ha) na pozemku “Údoľ“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach (2x)

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

8+8

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

PD Pliešovce

05/09

11.06.2009

repka ozimná

odroda AVISO

(rozloha 8 ha) na pozemku “Záhradok“

odroda NAVAJO

(rozloha 15,47 ha) na pozemku “Hrádok“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach (2x)

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

 

8+8

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

KLAS, Rovňany

06/09

18.6.2009

sója fazuľová odroda ALMA ATA (rozloha 1,95 ha) na pozemku Spariny

odroda ALMA  ATA

(rozloha 5,05 ha) na pozemku “Seče“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

 

8+8

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

KEĽO A SYNOVIA,

Veľké Teriakovce

07/09

18.06.2009

ľuľok zemiakový

odroda IMPALA

(rozloha 1,36 ha) na pozemku “Pod Hanulom“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

AGROBAN, Bátka

08/09

09.07.2009

sója fazuľová odroda BELMOND C2  (rozloha 15,82 ha) na pozemku “ Diofotábla“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

MATEX, s.r.o.

Veľké Kapušany

09/09

23.07.2009

sója fazuľová

odroda KENT 

(rozloha 1,49 ha) na pozemku “Középsor“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Roľnícke družstvo Voľa

10/09

23.07.2009

sója fazuľová odroda PRIMUS  (rozloha 6,05 ha) na pozemku “Jablonka“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Agrodružstvo Senné,

Závada

 

11/09

20.08.2009

 

sója fazuľová odroda CARDIF  (rozloha 9,37 ha) na pozemku “Oplôtok“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Senohrad

12/09

20.08.2009

sója fazuľová odroda PRIMUS  (rozloha 4,8 ha) na pozemku “Suchý potok“

4× zo 100 rastlín v 2 opakovaniach

rastlinný materiál –listy

MP GMO - 6/2005/26/vz

4+4

negatívny výsledok na prítomnosť GMO

Spolu

60+60

 

 

Celkový počet odobratých vzoriek z ukončených kontrol – rok 2009: 60

Celkový počet kontrolovaných subjektov v roku 2009, kde boli odobraté vzorky a kontroly sú uzavreté: 11