Dopravná nehoda na diaľnici D1

Dátum: 05. 02. 2019 Na SIŽP, SP Nitra, OIOV bola dňa 05. 02. 2019 nahlásená operačným pracovníkom Krajského operačného strediska HaZZ Trnava, dopravná nehoda  vozidla - kamióna na diaľnici D1 v smere Bratislava – Trnava, zjazd na Voderady, v cca na 43. km. Pri dopravnej nehode došlo, na základe prvotného hlásenia, k úniku motorovej nafty v množstve cca 150 l a cca 50 l hydraulického oleja na nespevnený terén. SIŽP, SP Nitra, OIOV ustanovil pracovnú skupinu. MZV je v štádiu riešenia.