Kontrola v lokalite Slnečnice v Bratislave

Dátum: 19. 11. 2018

SIŽP v súčasnosti vykonáva kontrolu zameranú na preverenie zákonnosti z pohľadu ochrany životného prostredia pri rozoberaní tzv. „umelého kopca“, v lokalite Slnečnice, Bratislava – Petržalka.

Dôvodom výkonu kontroly sú predovšetkým medializované informácie o podozrení z kontaminácie materiálu pochádzajúceho z umelého kopca ako aj značný počet podnetov podaných na SIŽP obyvateľmi Bratislavy, prevažne z lokality Petržalka, ktorí vyjadrili obavy o svoje zdravie v súvislosti s činnosťami vykonávanými na umelom kopci a v súvislosti s následným použitím materiálov, pochádzajúcich z tohto umelého kopca.

V rámci kontrolných postupov SIŽP, okrem iného, zabezpečila v posledných dvoch týždňoch odber vzoriek odpadu z umelého kopca a ich analýzu za účelom zistenia možnej prítomnosti nebezpečných látok. Súčasne SIŽP zabezpečila odbery reprezentatívnych vzoriek  z voľného ovzdušia s cieľom zistiť prítomnosť azbestu v ovzduší, a to v areáli, kde sa materiál z umelého kopca spracováva (triedi a drví), v sídlisku a v okolí sídliska Slnečnice.

Výsledky analýz SIŽP sprístupní tak, ako to bude možné s ohľadom na prebiehajúci výkon kontroly ale aj s ohľadom na všeobecný záujem SIŽP poskytnúť obyvateľom Bratislavy relevantné informácie.