Mimoriadne zhoršenie vôd v Hlohovci

Dátum: 20. 02. 2019

SIŽP SP Nitra OIOV riešil dňa 20.02.2019 na základe hlásenia príslušníka Vojenského útvaru Hlohovec mimoriadne zhoršenie vôd ( ďalej len MZV), pri ktorom došlo k úniku približne 1000 l motorovej nafty. Pri riešení MZV bolo zistené, že pri stáčaní motorovej nafty došlo k uvoľneniu príruby  na centrálnom prívodnom potrubí do skladovacej podzemnej nádrže, následkom čoho motorová nafta postupne unikala do šachty v ktorej je umiestnený otvor skladovacej podzemnej nádrže. Z uvedenej šachty motorová nafta vsiakla a kontaminovala nespevnený terén – štrkovo pieskový obsyp nádrže. MZV je v štádiu riešenia.