Články v médiách

ENVIRO: Nové meracie laboratóriá majú prispieť k čistejšiemu ovzdušiu

Dátum: 17. 11. 2017

SITA:
Laboratória umožnia inšpektorom SIŽP efektívnejšie monitorovať emisie napríklad vo veľkých energetických zariadeniach alebo spaľovniach odpadu  

Emisné laboratóriá SIŽP získali akreditáciu, pomôžu čistejšiemu ovzdušiu

Dátum: 07. 11. 2017

TASR:
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) už môže vykonávať akreditované kontrolné merania emisií vypúšťaných do ovzdušia