Tlačové správy SIŽP

DRON INDUSTRIES, s.r.o.

Dátum: 18. 08. 2017

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia vykonal kontrolu

Znečistenie rieky Nitra

Dátum: 18. 08. 2017

Vzhľadom k veľkému záujmu verejnosti a médií k znečisteniu rieky Nitra a následnej  kontaminácii rýb, Slovenská inšpekcia životného prostredia vydáva nasledovnú správu:

Rozhodnutie

Dátum: 19. 06. 2017

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra. Odbor integrovaného povoľovania a kontroly