Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_UNI-CON KYSUCE_začatie konania vo veci vydania integrovaného povolenia

Dátum: 25. 03. 2019

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku "Chov hydiny - brojlerových kurčiat Raková" prevádzkovateľovi UNI-CON KYSUCE, spol. s r. o., 023 51 Raková

Verejná vyhláška_Stručné zhrnutie údajov a informácií v žiadosti o vydanie IP pre UNI-CON KYSUCE

Dátum: 25. 03. 2019

Stručné  zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku "Chov hydiny - brojlerových kurčiat Raková" prevádzkovateľovi UNI-CON KYSUCE, spol. s r. o., 023 51 Raková

Verejná vyhláška_UNI-CON KYSUCE_ Zverejnenie údajov a informácií a výzva zainteresovanej verejnosti

Dátum: 25. 03. 2019

Zverejnenie údajov a informácií podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Sprístupňovanie informácií

Dátum: 14. 12. 2017

Povinnými osobami na sprístupňovanie informácií v rámci Slovenskej inšpekcie životného prostredia sú:

  1. ústredie 
  2. inšpektoráty životného prostredia

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00