Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov, ktorý nie je nebezpečný" prevádzkovateľovi - stavebníkovi ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Dátum: 12. 02. 2019

Verejná vyhláška_Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný” prevádzkovateľovi – stavebníkovi ENVI – GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky.

Sprístupňovanie informácií

Dátum: 14. 12. 2017

Povinnými osobami na sprístupňovanie informácií v rámci Slovenskej inšpekcie životného prostredia sú:

  1. ústredie 
  2. inšpektoráty životného prostredia

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00