BAT FÓRUM 2018

Dátum: 09. 11. 2018

Po úspešnom druhom ročníku dovoľujeme si vás pozvať na III. zasadnutie BAT Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách, ďalej len Fórum.

Zmyslom Fóra je oboznámiť širokú odbornú verejnosť s novinkami v oblasti najlepších dostupných techník
(BAT  - Best Availaible Techniques) a zaisťovať spätnú väzbu z priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších zainteresovaných orgánov a organizácií. Na Fóre sa každoročne schádzajú odborníci zaoberajúci sa problematikou priemyselných emisií z dotknutých štátnych orgánov a členovia národných technických skupín.

Tohtoročné III. zasadnutie Fóra sa uskutoční v utorok 20. novembra 2018 v Grand Hoteli Permon
(Podbanské - Vysoké Tatry).

Pozvánka s registráciou