Valné zhromaždenie IMPEL

Dátum: 20. 12. 2017

Valné zhromaždenie IMPEL sa konalo v dňoch 6.-7.12.2017 v aktuálnej predsedníckej krajine EÚ – v Estónsku v Talline. Súčasťou stretnutia bol aj míting národných koordinátorov IMPEL, ktorý sa konal 5. 12. 2017. Slovensko na stretnutí zastupovala národná koordinátorka IMPEL Ing. Daša Šuleková, PhD. Na stretnutí si členovia IMPEL vymieňali skúsenosti z problémov životného prostredia a jeho ochrany v jednotlivých krajinách. Na valnom zhromaždení IMPEL sa schvaľoval rozpočet a predbežný plán aktivít na rok 2018 v oblastiach: priemysel a ovzdušie, odpady, ochrana vôd, ochrana prírody a krajiny, a vytváranie nástrojov pre efektívne riadenie systémov ochrany životného prostredia a šetrenia verejných financií.