Oznam

Dátum: 17. 03. 2020

O Z N A MSlovenská inšpekcia životného prostredia/Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“) oznamuje, že z dôvodu zamedzenia šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV a maximálnej eliminácie pohybu osôb po verejných priestranstvách upravuje pre verejnosť úradné hodiny podateľne až do odvolania nasledovne:


Pondelok:   09:00 hod. do 11:00 hod.

Utorok:       09:00 hod. do 11:00 hod.

Streda:        09:00 hod. do 11:00 hod.

Štvrtok:       09:00 hod. do 11:00 hod.

Piatok:        09:00 hod. do 11:00 hod.Zároveň si dovoľujeme verejnosť  požiadať, aby prednostne využívali elektronickú   komunikáciu so všetkými organizačnými zložkami Slovenskej inšpekcie životného prostredia (e-mailom, elektronická pošta a pod.).


V prípade nevyužitia elektronickej komunikácie, každá osoba pri vstupe do priestorov inšpekcie je povinná mať ochranné osobné pomôcky (rúško, rukavice), v opačnom prípade nebude zamestnancom podateľne osobne prevzatá doručená pošta.


Za porozumenie ďakujeme