Znečistenie vodného toku Slatina v meste Hriňová

Dátum: 24. 04. 2020

Slovenská inšpekcia životného prostredia intenzívne pracuje na neustálom znížení reakčného času pri vážnych podozreniach na poškodzovanie životného prostredia. Najnovším príkladom je nedeľné znečistenie vodného toku Slatina. Kým len o 14:00 bolo inšpekcii nahlásené mimoriadne zhoršenie vôd, okolo 15:00 už boli odobraté vzorky a prebiehala obhliadka v terénne.  Vzorky odoberala ako polícia, tak inšpektori životného prostredia.

Aj v tomto prípade sa ukazuje, že prehlbujúca sa spolupráca s políciou významne napomáha efektívnej inšpekčnej činnosti.  Práve pri mimoriadnom zhoršení vôd je nevyhnutné, čo najrýchlejšie odobrať vzorky z viacerých miest  toku. Vďaka spolupráci s políciou sa podarilo zaistiť vzorky ako z toku, tak z vyústenia odpadových vôd blízkeho mliekarenského zariadenia. Odobraté vzorky odobraté políciu a inšpekciou boli odoslané do akreditovaného laboratória Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Banská Bystrica.

Na riešenie mimoriadnej situácie vznikla aj pracovná skupina zložená z inšpektorov životného prostredia, polície, zástupcu Slovenského vodohospodárskeho podniku a Slovenského rybárskeho zväzu.