Invázne druhy živočíchov


Mollusca – mäkkýše


Arion lusitanicus

slizovec iberský

Sinanodonta woodiana

škľabka ázijská

Crustacea – kôrovce


Orconectes limosus

rak pruhovaný

Pacifastacus leniusculus

rak signálny

Procambarus clarkii

rak červený

Pisces – ryby


Ameiurus melas

sumček čierny

Gasterosteus aculeatus

pichľavka siná

Lepomis gibbosus

slnečnica pestrá

Neogobius gymnotrachelus

býčko nahotemenný

Neogobius fluviatilis

býčko piesočný

Neogobius kessleri

býčko hlavatý

Neogobius melanostomus

býčko čiernoústy

Perccottus glenii

býčkovec amurský

Pseudorasbora parva

hrúzovec sieťovaný

Amphibia-obojživelníky


Rana catesbeiana

skokan volský

Reptilia - plazy


Chrysemys picta

korytnačka maľovaná

Trachemys scripta

korytnačka písmenková

Aves - vtáky


Oxyura jamaicensis

potápnica bielolíca

Mammalia – cicavce


Mustela vison

norok americký

Myocastor coypus

nutria vodná/riečna

Nyctereutes procyonoides

psík medvedíkovitý

Ondatra zibethicus

ondatra pižmová

Procyon lotor

medvedík čistotný

Callosciurus erythraeus

veverica červenkavá

Sciurus carolinensis

veverica sivá

Sciurus niger

veverica líščia