Najlacnejšie podlahy

Dátum: 17. 10. 2018

V predajni podláh „Najlacnejšie podlahy“, Vajanského námestie 12 v Banskej Bystrici sme vykonali kontrolu používania národnej environmentálnej značky v skupine produktov: „dosky na báze dreva“  a environmentálnej značky EÚ v skupine produktov „podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu“. Európsku environmentálnu značku udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené environmentálne kritériá podľa Rozhodnutia Európskej komisie pre príslušnú skupinu produktov a Národnú environmentálnu značku udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené osobitné podmienky podľa Oznámenia Ministerstva životného prostredia SR  pre príslušnú skupinu produktov. Skontrolovali sme 45 produktov z uvedených skupín. Neoprávnené používanie národnej environmentálnej značky alebo klamlivú reklamu či klamlivé označenie produktu alebo použitie akejkoľvek značky či loga, ktoré by mohli viesť k zámene s národnou environmentálnou značkou a environmentálnou značkou EÚ sme nezistili. Pri kontrole sme súčasne monitorovali aj prítomnosť produktov, ktoré majú oprávnenie používať environmentálnu značku EÚ. Tieto produkty sme však v predajni nenašli. Z kontroly bol vyhotovený záznam č. 46/016/18/EOP-Z.