Rozhodnutia

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2022:

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2021:

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2020:

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2019: