SIŽP získala titul Effective CAF User

Dátum: 26. 10. 2022

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo dňa 19.10.2022 slávnostne prevzal z rúk pani predsedníčky ÚNMS Kataríny Surmíkovej Tatranskej ocenenie „Effective CAF User“. Titul nám bol udelený na základe doterajšej úspešnej implementácie modelu CAF a po Externej spätnej väzbe, ktorá sa uskutočnila na pôde SIŽP dňa 08.09.2022.

WORLD RANGER DAY NA SLOVENSKEJ INŠPEKCII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dátum: 29. 07. 2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zorganizovala dňa 29. júla 2022 pri príležitosti World Ranger Day, Svetového dňa strážcov prírody, podujatie, ktorým upozornila na prácu členov všetkých strážnych zborov, ktoré fungujú na Slovensku. Profesionálni a dobrovoľní strážcovia pravidelne informujú SIŽP o páchaní environmentálnych deliktov, poskytujú dôležité svedectvá a dôkazové materiály, bez ktorých by sa často nezaobišlo šetrenie a úspešné usvedčenie páchateľov. Strážcovia – rangeri - neraz asistujú inšpektorom aj v teréne počas kontrol, čím sa často podarí predísť vyhroteným a konfliktným situáciám.Oficiálnu časť podujatia otvoril Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, spolu s generálnym riaditeľom SIŽP Jánom Jenčom. 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Dátum: 30. 06. 2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) podpísala v poradí už tretie memorandum o spolupráci so slovenskou univerzitou. Dňa 30.6.2022 sa generálny riaditeľ SIŽP Mgr. Ing. Ján Jenčo dohodol s rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom na zahájení úzkej vzájomnej spolupráce.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILA PREVÁDZKOVATEĽOVI ODKALISKA POŠA REKORDNÚ POKUTU

Dátum: 07. 06. 2022

 

Dňa 1.6.2022 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vydala druhostupňové rozhodnutie vo veci uloženia pokuty pre spoločnosť TP 2, s.r.o., ktorá zodpovedá za prevádzku odkaliska Poša a ktorá sídli v areáli bývalého podniku Chemko v Strážskom. Ústredie SIŽP za protizákonné vypúšťanie odpadových vôd z odkaliska Poša do rieky Ondava uložilo spoločnosti TP 2, s.r.o. pokutu vo výške 743 018 EUR. Druhostupňové rozhodnutie bude právoplatné po jeho doručení, nie je však možné sa voči nemu odvolať. Kontrolovaný subjekt môže využiť zákonné právo a napadnúť rozhodnutie súdnou cestou. 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE

Dátum: 12. 05. 2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zahájila užšiu spoluprácu s ďalšou slovenskou univerzitou, ide Technickú univerzitu vo Zvolene (TUZVO). Dňa 10. mája 2022 podpísali rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a generálny riaditeľ SIŽP Mgr. Ing. Ján Jenčo memorandum o spolupráci. Je to v poradí už druhá spolupráca SIŽP so zástupcami akademickej obce a jej cieľom je prepojiť poznatky v oblasti vedeckého skúmania s aplikačnou praxou orgánov štátnej správy v na úseku starostlivosti o životné prostredie.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať. Reálnou zárukou udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie.

 Čítať viac

Tlačové správy