Rozhodnutia o pokute

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2022: