Rozhodnutia o opatreniach na nápravu

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2023:

Rozhodnutie č. 5815/26/2023-14419/2023 zo dňa 17.04.2023 o odvolaní obce Mokrá Lúka voči

Rozhodnutie č. 722/46/2023-4795/2023 zo dňa 09.02.2023 o nariadení mestu Tisovec vykonať opatrenia na nápravu podľa ustanovenia § 9 písm. d) v nadväznosti na ustanovenie § 16 ods. 15 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie č. 782/46/2023-2274/2023 zo dňa 10.02.2023 o nariadení obci Budča vykonať opatrenia na nápravu podľa ustanovenia § 9 písm. d) v nadväznosti na ustanovenie § 16 ods. 15 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie č. 11146/46/2022-46886/2022 zo dňa 11.01.2023 o nariadení obci Klenovec vykonať opatrenia na nápravu podľa ustanovenia § 9 písm. d) v nadväznosti na ustanovenie § 16 ods. 15 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie č. 11145/46/2022-46887/2022 zo dňa 11.01.2023 o nariadení obci Hnúšťa vykonať opatrenia na nápravu podľa ustanovenia § 9 písm. d) v nadväznosti na ustanovenie § 16 ods. 15 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie č. 10861/46/2022-46885/2022 zo dňa 12.01.2023 o nariadení obci Hronská Breznica vykonať opatrenia na nápravu podľa ustanovenia § 9 písm. d) v nadväznosti na ustanovenie § 16 ods. 15 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v rokoch 2020 - 2022:

Andrej Martinka FLORMAX

Beňuš

Brezno

Brzotín - DOM SLUŽIEB s.r.o.

Čínsky sladkovodný krab

Detva

Hontianske Tesáre

Chynorany

Kopčany

Kordíky

Kubáňovo

Ladmovce

Lastomír

Lehôtka pod Brehmi

Malá Mača

Michalová

Mostová

Národná diaľničná spoločnosť a. s.

Nižná Slaná

Nová Baňa

Očová

Partizánske

Podbrezová

Podlužany

Pohorelá

Polomka

Predajná

Rimavská Baňa

Rimavské Brezovo

Rožňava

Rybany

Rykynčice

Senec

Silica

Silická Brezová

Skalica

Sládkovičovo

Sliepkovce

Slovenský vodohospodársky podnik š. p.

Stupava

Širkovce

Tlmače

Tomášikovo

Vaľkovňa

Vojka nad Dunajom

Vysoká pri Morave

Vyškovce nad Ipľom

Západoslovenská distribučná, a. s. - CHKO Dunajské luhy, Prírodná pamiatka Panský diel, Prírodná rezervácia Gajc – k. ú. Podunajské Biskupice, k. ú. Ružinov

Zvolen