Rozhodnutia o pokute a opatrení na nápravu

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2023:

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2022:

 • Rozhodnutie č. 8391102322/10664-43829 zo dňa 12.12.2022 o uložení pokuty účastníkovi konania Železnice Slovenskej republiky za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 3 ods. 2 tohto zákona 
 • Rozhodnutie č. 8391102222/10668-43809 zo dňa 12.12.2022 o uložení pokuty obci Bernolákovo, za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 3 ods. 2 tohto zákona 
 • Rozhodnutie č. 8391101922/9673-36771 zo dňa 21.10.2022 o uložení pokuty obci Majcichov za nesplnenie opatrení nariadených rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava č. 8391100221/281-5553 zo dňa 19.03.2021 a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Rozhodnutie č. 8391100822/9477/26/2022-36508/2022 zo dňa 19.10.2022 o odvolaní SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, Martinská 49, 821 05 Bratislava voči
  • Prvostupňovému rozhodnutiu č. 8391100822/7822-26659 zo dňa 28.07.2022 o uložení pokuty účastníkovi konania SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, Martinská 49, 821 05 Bratislava za nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z tohto ustanovenia 
 • Rozhodnutie č. 8391101222/8900-29819 zo dňa 27.09.2022 o uložení pokuty obci Kalná nad Hronom, Červenej Armády 170/55, 935 32 Kalná nad Hronom za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z tohto ustanovenia
 • Rozhodnutie č. 8391101122/7097-27308 zo dňa 03.08.2022 o uložení pokuty účastníkovi konania Podielnicke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, 851 10 Bratislava - Rusovce za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Rozhodnutie č. 8391300322/8044-26480 zo dňa 01.08.2022 o uložení pokuty účastníkovi konania Kohaplant, spol. s r. o., 29. augusta 46/73, 934 01 Levice za porušenie ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zákazu uvedeného v tomto ustanovení
 • Rozhodnutie č. 8391101022/7828-26737  zo dňa 28.07.2022 o uložení pokuty účastníkovi konania ANTECO s. r. o., Družstevná 245, 935 31 Horná Seč za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z tohto ustanovenia
 • Rozhodnutie č. 8391100922/7825-26735 zo dňa 28.07.2022 o uložení pokuty účastníkovi konania MVE Váh, s. r. o., Ul. M. M. Hodžu 2075/2, 031 01 Liptovský Mikuláš za porušenie ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z tohto ustanovenia
 • Rozhodnutie č. 8391100722/7816-26658 zo dňa 28.07.2022 o uložení pokuty obci Horná Seč za nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z tohto ustanovenia
 • Rozhodnutie č. 8391100622/7070-24063 zo dňa 08.07.2022 o uložení pokuty účastníkovi konania Bozen Apartment s.r.o., Myslenická 98, 902 03 Pezinok za nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z tohto ustanovenia
 • Rozhodnutie č. 8391100522/7096-23252 zo dňa 29.06.2022 o uložení pokuty účastníkovi konania ISTROHolding a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 3 ods. 2 tohto zákona 
 • Rozhodnutie č. 8391300222/6943-18802 zo dňa 07.06.2022 o uložení pokuty účastníkovi konania Lumigreen, s.r.o., Tekovské Nemce za porušenie ustanovenia § 2 ods. 1 zákona 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zákazu uvedeného v ustanovení § 2 ods. 1 tohto zákona 
 • Rozhodnutie č. 8391100122/5912/26/2022-8030/2022 zo dňa 11.04.2022 o odvolaní štátneho podniku LESY Slovenskej republiky voči
  • Prvostupňovému rozhodnutiu č. 8391100122/255-3358 zo dňa 01.02.2022 o uložení pokuty štátnemu podniku LESY Slovenskej republiky za konanie v rozpore s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcich z ustanovenia § 3 ods. 2 tohto zákona
 • Rozhodnutie č. 8391100222/6462/26/2022-12920/2022 zo dňa 11.04.2022 o odvolaní štátneho podniku LESY Slovenskej republiky voči
 • Rozhodnutie č. 8391300321/5676/26/2022-6146/2022 zo dňa 20.02.2022 o odvolaní právnickej osoby Kašvar Pozemkové spoločenstvo Ladmovce, Hlavná 34/20, 076 34 Ladmovce voči
  • Prvostupňovému rozhodnutiu č. 8391300321/9652-47422 zo dňa 21.12.2021 o uložení pokuty právnickej osobe Kašvar Pozemkové spoločenstvo Ladmovce, Hlavná 34/20, 076 34 Ladmovce za konanie v rozpore s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z § 3 ods. 2 tohto zákona 
 • Rozhodnutie č. 8391100921/5429/26/2022-4574/2022 zo dňa 09.02.2022 o odvolaní Podielnického družstva Dunaj, Vývojová 852, 851 10 Bratislava - Rusovce voči
  • Prvostupňovému rozhodnutiu č. 8391100921/8757-46262 zo dňa 03.12.2021 o uložení pokuty Podielnickému družstvu Dunaj, Vývojová 852, 851 10 Bratislava - Rusovce za konanie v rozpore s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z § 3 ods. 2 tohto zákona 
 • Rozhodnutie č. 839130021/11193/2021-2295/2022 zo dňa 04.02.2022 o odvolaní spoločnosti LIDL Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská IE, 821 02 Bratislava voči
  • Prvostupňovému rozhodnutiu č. 8391300121/9647-42310 zo dňa 11.11.2021 o uložení pokuty účastníkovi konania spoločnosti LIDL Slovenská republika, v.o.s. za konanie v rozpore s § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení prijať opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zákazu uvedeného v § 2 ods. 1 tohto zákona
 • Rozhodnutie č. 8391300221/10560-47418 zo dňa 16.12.2021 o uložení pokuty mestu Rožňava za nesplnenie opatrení nariadených rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica č. 9120/46/2020-42795/2020 zo dňa 16.12.2020 na zabezpečenie plnenia povinností uvedených v ustanovení § 3 ods. 2 a § 14 ods. 1 a 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia týchto povinností
 • Rozhodnutie č. 8391300421/10461-47978 zo dňa 28.12.2021 o uložení pokuty Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Rožňava za nesplnenie opatrení nariadených rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia Banská Bystrica č. 9129/46/2020-42790/2020 zo dňa 15.12.2020 na zabezpečenie plnenia povinností uvedených v ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia týchto povinností
 • Rozhodnutie č. 8391300221/10560-47418 zo dňa 16.12.2021 o uložení pokuty mestu Rožňava za nesplnenie opatrení nariadených rozhodnutím Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica č. 9120/46/2020-42795/2020 zo dňa 16.12.2020 a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2021:

 • Rozhodnutie č. 8391101121/10404-46584 zo dňa 06.12.2021 o uložení pokuty účastníkovi konania LTPark Čierny Les, spol. s r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava za nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z tohto ustanovenia
 • Rozhodnutie č. 10105/36/2021-46138/2021 zo dňa 03.12.2021 o uložení pokuty účastníkovi konania FANCAR s.r.o., Trnavská cesta 51, 821 01 Bratislava za nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 3 ods. 2 tohto zákona 
 • Rozhodnutie č. 10733/26/2021-47758/2021 zo dňa 13.12.2021 o odvolaní SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p.  voči
  • Prvostupňovému rozhodnutiu č. 8391100821/8710-36845 zo dňa 01.10.2021 o uložení pokuty účastníkovi konania SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, š. p. za porušenie § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 3 ods. 2 tohto zákona
 • Rozhodnutie č. 8391101021/8707-39489 zo dňa 19.10.2021 o uložení pokuty účastníkovi konania GFUL a.s., Rosná 2227/13, 903 01 Senec za nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 3 ods. 2 tohto zákona
 • Rozhodnutie č. 8391100721/8758-35354 zo dňa 23.09.2021 o uložení pokuty účastníkovi konania Roľnícke družstvo podielnikov, Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave za nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z tohto ustanovenia 
 • Rozhodnutie č. 8391100621/8278-32896 zo dňa 06.09.2021 o uložení pokuty účastníkovi konania Zelený domov s.r.o., Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina za nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Rozhodnutie č. 8391100521/7940-27685 zo dňa 23.08.2021 o uložení pokuty účastníkovi konania Achille k.s., Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava, za nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 3 ods. 2 tohto zákona 
 • Rozhodnutie č. 8391100421/5023-13413 zo dňa 07.05.2021 o uložení pokuty účastníkovi konania FirstFarms Mast Stupava a.s., Vinohrádok 5741, 901 01 Malacky, za nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 3 ods. 2 tohto zákona 
 • Rozhodnutie č. 8391100321/6642/26/2021-18162/2021 zo dňa 25.05.2021 o odvolaní VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBE, š. p., P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava voči 
 • Rozhodnutie č. 8391100221/281-5553 zo dňa 19.03.2021 o uložení pokuty obci Majcichov, za nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o nariadení vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona