Rozhodnutia o pokute a opatrení na nápravu

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2022: