IMPEL - Základné informácie

European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law

medzinárodná nezisková organizácia, ktorá združuje európske orgány, zamerané na implementáciu a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia

  • založený 1992 ako neformálna sieť 
  • od roku 2008 funguje ako medzinárodná nezisková organizácia
  • členovia IMPEL: 47 organizácií z 33 štátov 

Ciele IMPEL

  • implementácia environmentálnej legislatívy EU
  • medzinárodná spolupráca
  • výmena skúseností a informácií
  • efektívnejšia aplikácia práva v oblasti životného prostredia