Verejná konzultácia EK k vyhodnoteniu smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

Dátum: 07. 08. 2019

Verejná konzultácia Európskej komisie k vyhodnoteniu smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

Európska komisia v roku 2019 vyhodnocuje dopad smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED) vo vzťahu k životnému prostrediu, verejnosti a priemyslu. Konzultácie prebiehajú okrem iného aj formou dotazníkového prieskumu pre odbornú (povoľujúce a kontrolné orgány, prevádzkovatelia, priemyslové zväzy, organizácie a pod.) ako aj širokú verejnosť (mimovládne organizácie, občania). 

Predmetný dotazník je k dispozícii na nižšie uvedenom odkaze do 4. septembra 2019. Pre vyplnenie dotazníka z dôvodu transparentnosti je nutné sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971/public-consultation_en