Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
RHC, VGH, HPP IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaSLOVNAFT, a.s.19.12.201716.01.2018Text Žiadosti o IP
Prevádzka žiarového zinkovania II. IŽP ŽilinaPRODCEN, s.r.o.21.11.201715.01.2018Text Žiadosti o IP
Čistenie odpadových vôd v spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok - Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok IŽP ŽilinaMondi SCP, a.s.05.12.2017Text Žiadosti o IP
Povrchové úpravy a súvisiace operácie IŽP KošiceTATRAVAGÓNKA a.s.16.08.201706.12.2017Text Žiadosti o IP
Martinská teplárenská, a.s. IŽP ŽilinaMartinská teplárenská, a.s.26.10.201721.12.2017Text Žiadosti o IP
Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko IŽP Banská BystricaBZENEX BMP, s.r.o.06.09.201704.11.2017Text Žiadosti o IP
Čpavok 4 IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.16.10.2017Text Žiadosti o IP
eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves IŽP Bratislava, pracovisko Bratislavaeustream, a.s.26.09.201724.11.2017Text Žiadosti o IP
Zinkovňa Malacky IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaZinkPower s.r.o.31.08.2017Text Žiadosti o IP
Výroba biobrikiet - Dolný Hričov IŽP ŽilinaARDEO Energy, a. s. 25.08.201711.09.2017Text Žiadosti o IP
Skládka nie nebezpečných odpadov Martin-Kalnô IŽP ŽilinaBrantner Fatra s.r.o.30.06.201724.10.2017Text Žiadosti o IP
Linka povrchových úprav ZF Levice s.r.o. IŽP Bratislava, pracovisko NitraZF Slovakia, a.s.28.06.201728.11.2017Text Žiadosti o IP
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaCRH (Slovensko) a. s.05.06.2017Text Žiadosti o IP
Hydinárska farma Róbert Gazdag IŽP KošiceRóbert Gazdag - SHR11.05.201725.10.2017Text Žiadosti o IP
Farma ošípaných Palárikovo-Šándor IŽP Bratislava, pracovisko NitraAGROVÝKRM a.s.20.12.201613.06.2017Text Žiadosti o IP
Hydinárska farma Malý Slavkov IŽP KošiceBEST MEAT s.r.o.31.03.201627.09.2017Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP
Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka IŽP KošiceEKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa06.05.201527.03.2017Text Žiadosti o IP