Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
Tepláreň Radvaň IŽP Banská BystricaSTEFE Banská Bystrica, a.s.17.10.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Žilina - Považský Chlmec IŽP ŽilinaT+T, a.s.25.10.201826.10.2018Text Žiadosti o IP
Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko IŽP Banská BystricaBZENEX BMP, s.r.o.18.10.201824.10.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Mochovce IŽP Bratislava, pracovisko NitraWaste transport, a.s19.10.2018Text Žiadosti o IP
OFZ, a.s. - prevádzka Široká IŽP ŽilinaOFZ, a.s.18.09.201823.10.2018Text Žiadosti o IP
JK Gabčíkovo s.r.o., Farma Gabčíkovo IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaJK Gabčíkovo s.r.o.08.10.2018Text Žiadosti o IP
Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012 - IDEME IŽP Bratislava, pracovisko NitraBekaert Slovakia s.r.o.19.10.2018Text Žiadosti o IP
skládka Čurgov IŽP Banská BystricaBrantner Lučenec s.r.o.18.07.201825.09.2018Text Žiadosti o IP
skládka Čurgov IŽP Banská BystricaBrantner Lučenec s.r.o.18.07.2014Text Žiadosti o IP
Výroba síry, Regenerácia kyseliny sírovej, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia amínového hospodárstva IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaSLOVNAFT, a.s.13.09.2018Text Žiadosti o IP
Lakovanie a potlač plechu IŽP KošiceTIK Slovakia s.r.o.23.03.201812.10.2018Text Žiadosti o IP
Skládka nie nebezpečných odpadov Martin-Kalnô IŽP ŽilinaBrantner Fatra s.r.o.21.08.201805.09.2018Text Žiadosti o IP
Skládka Luštek Dubnica nad Váhom IŽP ŽilinaSpoločnosť Stredné Považie a.s.16.08.2018Text Žiadosti o IP
Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012 - IDEME IŽP Bratislava, pracovisko NitraBekaert Slovakia s.r.o.17.08.201811.09.2018Text Žiadosti o IP
Minerálne vlákno MV1 a MV2 IŽP Banská BystricaKnauf Insulation, s.r.o.26.06.201814.07.2018Text Žiadosti o IP
Skládka TKO Veterná Poruba IŽP ŽilinaVerejnoprospešné služby17.07.2018Text Žiadosti o IP
Výroba etanolu 2G IŽP KošiceChemko, a. s. Slovakia12.06.2018Text Žiadosti o IP
Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne IŽP KošiceEkologické služby, a.s.01.03.201803.10.2018Text Žiadosti o IP
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaCRH (Slovensko) a. s.26.01.2011Text Žiadosti o IP
Hydinárska farma Malý Slavkov IŽP KošiceBEST MEAT s.r.o.31.03.201627.09.2017Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP