Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
Výroba batérií Banner Batterien IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaBanner Baterie SR, s.r.o.25.11.202229.11.2022Text Žiadosti o IP
Výroba hliníkových túb IŽP Banská BystricaTUBEX Slovakia, s.r.o. 25.10.202222.11.2022Text Žiadosti o IP
Kompresorová stanica 3 Veľké Zlievce IŽP Banská Bystricaeustream, a.s.25.08.202222.11.2022Text Žiadosti o IP
Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.09.09.202222.09.2022Text Žiadosti o IP
Čistiareň odpadových vôd IŽP Banská BystricaČOV a.s.07.10.202214.11.2022Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov, ktorý nie je nebezpečný, Skládka odpadov na nebezpečný odpad IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaFCC Zohor, s.r.o.26.10.202221.11.2022Text Žiadosti o IP
Skládka nie nebezpečných odpadov Martin-Kalnô IŽP ŽilinaBrantner Fatra s.r.o.07.10.2022Text Žiadosti o IP
Povrchová úprava hliníkových výrobkov eloxovaním, linka II IŽP ŽilinaPRODCEN, s.r.o.12.10.2021Text Žiadosti o IP
Výroba biotechnologických produktov IŽP Banská BystricaEvonik Fermas s.r.o.27.09.202221.10.2022Text Žiadosti o IP
Výroba plastových dielov - galvanické povrchové úpravy IŽP Bratislava, pracovisko NitraBIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o.13.10.202231.10.2022Text Žiadosti o IP
Výroba etanolu 2G IŽP KošiceChemko, a. s. Slovakia31.08.202212.10.2022Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Turzovka - Semeteš IŽP ŽilinaWOOD ENERGY, s.r.o.08.09.2022Text Žiadosti o IP
Farma ošípaných Terezov IŽP Bratislava, pracovisko NitraNIMEX, s. r. o.05.09.202207.10.2022Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov - Nána IŽP Bratislava, pracovisko NitraEKOREAL, s.r.o.28.07.2022Text Žiadosti o IP
Spracovanie kovov IŽP Banská BystricaConfal a.s.10.02.2022Text Žiadosti o IP
Výroba hlinníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania IŽP Banská BystricaNemak Slovakia s.r.o.19.01.2022Text Žiadosti o IP
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru - membránová elektrolýza IŽP Banská BystricaFORTISCHEM a.s.27.06.202220.09.2022Text Žiadosti o IP
Výroba metylesteru rastlinného oleja IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaGlortex a.s.27.06.202212.08.2022Text Žiadosti o IP
Výroba farmaceutických produktov IŽP Bratislava, pracovisko NitraSaneca Pharmaceuticals a.s.07.06.202208.07.2022Text Žiadosti o IP
Minerálne vlákno MV1 a MV2 IŽP Banská BystricaKnauf Insulation, s.r.o.31.01.2022Text Žiadosti o IP
DONGHEE Slovakia - Elektroforézna lakovňa IŽP ŽilinaDONGHEE Slovakia, s.r.o.11.02.202204.10.2022Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov - Dežerice III. IŽP Bratislava, pracovisko NitraDežerická EKO, s. r. o.19.05.202126.09.2022Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov - Nána IŽP Bratislava, pracovisko NitraEKOREAL, s.r.o.08.11.201920.02.2020Text Žiadosti o IP
Výroba anód, Elektrolýza, Odlieváreň IŽP Banská BystricaSlovalco, a.s.06.08.201903.10.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov TKO Brodzany - I etapa - 1. časť a I. etapa - 2. časť IŽP Bratislava, pracovisko NitraTechnické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.03.12.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Mokrý Háj IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaVEPOS - SKALICA s.r.o.03.12.201823.01.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Bojná časť B IŽP Bratislava, pracovisko NitraSkládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.12.12.2018Text Žiadosti o IP
Riadená skládka tuhých odpadov IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.31.10.2018Text Žiadosti o IP
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaDanucem Slovensko a.s. 26.01.2011Text Žiadosti o IP
Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania IŽP KošiceSchüle Slovakia, s.r.o.01.08.201618.12.2018Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP