Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
Skládka odpadov Budmerice - oddelená časť IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaIstrochem Reality, a.s.12.11.202026.11.2020Text Žiadosti o IP
Stredisko: farma Padáň IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaFarma HYZA a.s.10.11.202019.11.2020Text Žiadosti o IP
Spracovanie aromatických uhľovodíkov IŽP ŽilinaMARPIN, s.r.o.28.10.202013.11.2020Text Žiadosti o IP
Papierenský stroj č. 19 - výroba obalového kartónu SIŽP ústredieMondi SCP, a.s.03.09.2020Text Žiadosti o IP
VAS s.r.o. Mojšová Lúčka,Žilina IŽP ŽilinaVAS s.r.o.30.09.2020Text Žiadosti o IP
Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich IŽP Bratislava, pracovisko NitraJohns Manville Slovakia, a.s.16.10.2020Text Žiadosti o IP
Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012 - IDEME IŽP Bratislava, pracovisko NitraBekaert Slovakia s.r.o.25.09.2020Text Žiadosti o IP
Povrchová úprava - kataforetická linka, Neutralizačná stanica NS 12 IŽP Bratislava, pracovisko NitraKTL ZM, a.s.24.09.202013.11.2020Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov - Nána IŽP Bratislava, pracovisko NitraEKOREAL, s.r.o.30.07.202029.10.2020Text Žiadosti o IP
Výroba tepla a elektrickej energie IŽP ŽilinaŽilinská teplárenská, a.s.13.08.2020Text Žiadosti o IP
Farma ošípaných Terezov IŽP Bratislava, pracovisko NitraEPP Slovensko s. r. o.14.07.202007.09.2020Text Žiadosti o IP
Stacionárne zariadenie na zhodnocovanie odpadov - Recyklačný drvič BANDIT BEAST 2680, 440HS IŽP ŽilinaGBS group, s.r.o.20.12.201928.08.2020Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov - Nána IŽP Bratislava, pracovisko NitraEKOREAL, s.r.o.08.11.201920.02.2020Text Žiadosti o IP
Jasov - skládka odpadov II.etapa IŽP KošiceKOSIT Jasov s.r.o.22.08.201903.06.2020Text Žiadosti o IP
Výroba anód, Elektrolýza, Odlieváreň IŽP Banská BystricaSlovalco, a.s.06.08.201903.10.2019Text Žiadosti o IP
Farma ošípaných Vištuk - Silárd IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaProOvo a.s.14.08.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Ľubica na odpad, ktorý nie je nebezpečný IŽP KošiceSlužby obce Ľubica s.r.o.08.07.201922.11.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov TKO Brodzany - I etapa - 1. časť a I. etapa - 2. časť IŽP Bratislava, pracovisko NitraTechnické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.03.12.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Mokrý Háj IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaVEPOS - SKALICA s.r.o.03.12.201823.01.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadu Bojná časť B a časť C - I. etapa IŽP Bratislava, pracovisko NitraSkládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.12.12.2018Text Žiadosti o IP
Riadená skládka tuhých odpadov IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.31.10.2018Text Žiadosti o IP
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaCRH (Slovensko) a. s.26.01.2011Text Žiadosti o IP
Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania IŽP KošiceSchüle Slovakia, s.r.o.01.08.201618.12.2018Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP