Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
Skládka odpadov TKO Brodzany - I etapa - 1. časť a I. etapa - 2. časť IŽP Bratislava, pracovisko NitraTechnické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.03.12.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Kolta IŽP Bratislava, pracovisko NitraBrantner Kolta s.r.o.15.08.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadu Bojná časť B a časť C - I. etapa IŽP Bratislava, pracovisko NitraSkládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.12.12.2018Text Žiadosti o IP
Výroba a súvisiace činnosti IŽP Bratislava, pracovisko NitraBekaert Hlohovec, a.s.06.12.2018Text Žiadosti o IP
Riadená skládka tuhých odpadov IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.31.10.2018Text Žiadosti o IP
Tepláreň Radvaň IŽP Banská BystricaSTEFE Banská Bystrica, a.s.17.10.2018Text Žiadosti o IP
OFZ, a.s. - prevádzka Široká IŽP ŽilinaOFZ, a.s.18.09.201823.10.2018Text Žiadosti o IP
skládka Čurgov IŽP Banská BystricaBrantner Lučenec s.r.o.18.07.201825.09.2018Text Žiadosti o IP
skládka Čurgov IŽP Banská BystricaBrantner Lučenec s.r.o.18.07.2014Text Žiadosti o IP
Spracovanie kovov IŽP Banská BystricaConfal a.s.17.08.2018Text Žiadosti o IP
Skládka Luštek Dubnica nad Váhom IŽP ŽilinaSpoločnosť Stredné Považie a.s.16.08.2018Text Žiadosti o IP
Skládka TKO Veterná Poruba IŽP ŽilinaVerejnoprospešné služby17.07.2018Text Žiadosti o IP
Stredisko: farma Vajnory IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaBEST MEAT s.r.o.22.05.201810.01.2019Text Žiadosti o IP
Výkrm brojlerových kurčiat a chov nosníc IŽP Bratislava, pracovisko NitraBIOGAL a. s.05.01.201807.12.2018Text Žiadosti o IP
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaCRH (Slovensko) a. s.26.01.2011Text Žiadosti o IP
Hydinárska farma Malý Slavkov IŽP KošiceBEST MEAT s.r.o.31.03.201627.09.2017Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP