Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
Hydrogenačná rafinácia palív 2,5,6 IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaSLOVNAFT, a.s.14.09.201820.09.2018Text Žiadosti o IP
HYDROKRAK IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaSLOVNAFT, a.s.14.09.201820.09.2018Text Žiadosti o IP
Skládka nie nebezpečných odpadov Martin-Kalnô IŽP ŽilinaBrantner Fatra s.r.o.21.08.201805.09.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Žilina - Považský Chlmec IŽP ŽilinaT+T, a.s.17.07.201823.08.2018Text Žiadosti o IP
Skládka Luštek Dubnica nad Váhom IŽP ŽilinaSpoločnosť Stredné Považie a.s.16.08.2018Text Žiadosti o IP
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej IŽP Banská BystricaFORTISCHEM a.s.20.07.201818.09.2018Text Žiadosti o IP
Minerálne vlákno MV1 a MV2 IŽP Banská BystricaKnauf Insulation, s.r.o.26.06.201814.07.2018Text Žiadosti o IP
Skládka TKO Veterná Poruba IŽP ŽilinaVerejnoprospešné služby17.07.2018Text Žiadosti o IP
Výroba etanolu 2G IŽP KošiceChemko, a. s. Slovakia12.06.2018Text Žiadosti o IP
NEDED - Skládka TKO - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie nebezpečný IŽP Bratislava, pracovisko NitraSkládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.26.06.2018Text Žiadosti o IP
Povrchová úprava hliníka Vráble IŽP Bratislava, pracovisko NitraTESGAL, s.r.o.10.05.2018Text Žiadosti o IP
Povrchové úpravy kovov - Vráble IŽP Bratislava, pracovisko NitraTESGAL, s.r.o.20.12.201730.05.2018Text Žiadosti o IP
Hydinárska farma Zemplinská Teplica IŽP KošiceAGROCASS plus, spol. s r.o.27.06.201702.05.2018Text Žiadosti o IP
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaCRH (Slovensko) a. s.26.01.2011Text Žiadosti o IP
Hydinárska farma Malý Slavkov IŽP KošiceBEST MEAT s.r.o.31.03.201627.09.2017Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP