Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Výroba obalového skla IŽP ŽilinaVETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.24.03.2022Text Žiadosti o IP
Stupava - Žabáreň, skládka odpadov IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaTECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s. r. o.19.11.2021Text Žiadosti o IP
povr.úpr.kov. IŽP ŽilinaPLASTKOVO s.r.o.08.11.202121.01.2022Text Žiadosti o IP
Vysoké pece U.S.Steel Košice, s.r.o. IŽP KošiceU. S. Steel Košice, s.r.o.03.12.202129.03.2022Text Žiadosti o IP
Príprava výroby IŽP KošiceU. S. Steel Košice, s.r.o.03.12.202129.03.2022Text Žiadosti o IP
Tepláreň IŽP Banská BystricaMH Teplárenský holding, a.s.09.09.2021Text Žiadosti o IP
Výroba biotechnologických produktov IŽP Banská BystricaEvonik Fermas s.r.o.05.11.202113.12.2021Text Žiadosti o IP
Skládka nie nebezpečnáho odpadu Štítnik IŽP KošiceFÚRA s.r.o.10.08.202117.12.2021Text Žiadosti o IP
Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012 - IDEME IŽP Bratislava, pracovisko NitraBekaert Slovakia s.r.o.25.10.202123.11.2021Text Žiadosti o IP
Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012 - IDEME IŽP Bratislava, pracovisko NitraBekaert Slovakia s.r.o.20.08.202124.11.2021Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov - Dežerice III. IŽP Bratislava, pracovisko NitraDežerická EKO, s. r. o.19.05.202128.07.2021Text Žiadosti o IP
Jasov - skládka odpadov II.etapa IŽP KošiceSkládka Jasov s.r.o.10.03.202020.01.2022Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov - Nána IŽP Bratislava, pracovisko NitraEKOREAL, s.r.o.08.11.201920.02.2020Text Žiadosti o IP
Jasov - skládka odpadov II.etapa IŽP KošiceSkládka Jasov s.r.o.22.08.201903.06.2020Text Žiadosti o IP
Výroba anód, Elektrolýza, Odlieváreň IŽP Banská BystricaSlovalco, a.s.06.08.201903.10.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov TKO Brodzany - I etapa - 1. časť a I. etapa - 2. časť IŽP Bratislava, pracovisko NitraTechnické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.03.12.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Mokrý Háj IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaVEPOS - SKALICA s.r.o.03.12.201823.01.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadu Bojná časť B a časť C - I. etapa IŽP Bratislava, pracovisko NitraSkládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.12.12.2018Text Žiadosti o IP
Riadená skládka tuhých odpadov IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.31.10.2018Text Žiadosti o IP
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaDanucem Slovensko a.s. 26.01.2011Text Žiadosti o IP
Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania IŽP KošiceSchüle Slovakia, s.r.o.01.08.201618.12.2018Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP