Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru - membránová elektrolýza IŽP Banská BystricaFORTISCHEM a.s.13.06.201804.07.2018Text Žiadosti o IP
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru - membránová elektrolýza IŽP Banská BystricaFORTISCHEM a.s.13.06.201804.07.2018Text Žiadosti o IP
NEDED - Skládka TKO - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie nebezpečný IŽP Bratislava, pracovisko NitraSkládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.26.06.2018Text Žiadosti o IP
Papierenský stroj č. 19 - výroba obalového kartónu SIŽP ústredieMondi SCP, a.s.04.06.201826.06.2018Text Žiadosti o IP
Výroba cukru IŽP Bratislava, pracovisko NitraSLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.14.06.2018Text Žiadosti o IP
Pigagro, s.r.o. IŽP Bratislava, pracovisko NitraPIGAGRO, s.r.o.06.06.2018Text Žiadosti o IP
Povrchová úprava hliníka Vráble IŽP Bratislava, pracovisko NitraTESGAL, s.r.o.10.05.2018Text Žiadosti o IP
Výroba hlinníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania IŽP Banská BystricaNemak Slovakia s.r.o.19.01.201807.02.2018Text Žiadosti o IP
Lakovňa IŽP Bratislava, pracovisko NitraJaguar Land Rover Slovakia s.r.o.10.04.201802.05.2018Text Žiadosti o IP
Linka povrchových úprav ZF Levice s.r.o. IŽP Bratislava, pracovisko NitraZF Slovakia, a.s.28.03.2018Text Žiadosti o IP
Lakovňa automobilových komponentov LKW IŽP Bratislava, pracovisko NitraLeadec, s. r. o.28.02.2018Text Žiadosti o IP
Povrchová úprava hliníka Vráble IŽP Bratislava, pracovisko NitraTESGAL, s.r.o.14.02.201806.04.2018Text Žiadosti o IP
Linka povrchových úprav ZF Levice s.r.o. IŽP Bratislava, pracovisko NitraZF Slovakia, a.s.01.02.201809.02.2018Text Žiadosti o IP
eustream a.s., Oblasť Veľké Kapušany Kompresorová stanica 01 IŽP Košiceeustream, a.s.18.12.201720.03.2018Text Žiadosti o IP
Povrchové úpravy kovov - Vráble IŽP Bratislava, pracovisko NitraTESGAL, s.r.o.20.12.201730.05.2018Text Žiadosti o IP
Martinská teplárenská, a.s. IŽP ŽilinaMartinská teplárenská, a.s.26.10.201721.12.2017Text Žiadosti o IP
Hydinárska farma Zemplinská Teplica IŽP KošiceAGROCASS plus, spol. s r.o.27.06.201702.05.2018Text Žiadosti o IP
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaCRH (Slovensko) a. s.26.01.2011Text Žiadosti o IP
Hydinárska farma Malý Slavkov IŽP KošiceBEST MEAT s.r.o.31.03.201627.09.2017Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP