Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
Zberová linka (ZL), Papierenský stroj (PS2), Papierenský stroj (PS1) IŽP ŽilinaMetsa Tissue Slovakia s.r.o.25.08.2023Text Žiadosti o IP
Tepláreň IŽP Banská BystricaMH Teplárenský holding, a.s.05.05.202316.06.2023Text Žiadosti o IP
Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad IŽP KošiceTechnické a záhradnícke služby mesta Michalovce12.09.202203.07.2023Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Turzovka - Semeteš IŽP ŽilinaWOOD ENERGY, s.r.o.28.06.2023Text Žiadosti o IP
Farma Veľký Krtíš - chov hydiny IŽP Banská BystricaBabičkin dvor, a.s.25.05.2023Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný - Poltár IŽP Banská BystricaZdruženie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, združenie06.04.2023Text Žiadosti o IP
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Výroba obalového skla IŽP ŽilinaVETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.13.06.2023Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Zvolenská Slatina IŽP Banská BystricaSpoločnosť Pohronie a.s.02.05.2023Text Žiadosti o IP
Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz IŽP Bratislava, pracovisko NitraTate & Lyle Boleraz, s.r.o.03.05.2023Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Veľké Ozorovce IŽP KošiceOZOR, s.r.o.24.10.202218.08.2023Text Žiadosti o IP
Výrobný areál Continental Teves Zvolen - časť Galvanické povrchové úpravy IŽP Banská BystricaContinental Automotive Systems Slovakia s.r.o.06.10.2022Text Žiadosti o IP
Spracovanie kovov IŽP Banská BystricaConfal a.s.10.02.2022Text Žiadosti o IP
Výroba metylesteru rastlinného oleja IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaGlortex a.s.27.06.202212.08.2022Text Žiadosti o IP
Výroba farmaceutických produktov IŽP Bratislava, pracovisko NitraSaneca Pharmaceuticals a. s.07.06.202208.07.2022Text Žiadosti o IP
Minerálne vlákno MV1 a MV2 IŽP Banská BystricaKnauf Insulation, s.r.o.31.01.2022Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov - Nána IŽP Bratislava, pracovisko NitraEKOREAL, s.r.o.08.11.201920.02.2020Text Žiadosti o IP
Výroba anód, Elektrolýza, Odlieváreň IŽP Banská BystricaSlovalco, a.s.06.08.201903.10.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov TKO Brodzany - I etapa - 1. časť a I. etapa - 2. časť IŽP Bratislava, pracovisko NitraTechnické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.03.12.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Mokrý Háj IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaVEPOS - SKALICA s.r.o.03.12.201823.01.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Bojná časť B IŽP Bratislava, pracovisko NitraSkládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.12.12.2018Text Žiadosti o IP
Riadená skládka tuhých odpadov IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.31.10.2018Text Žiadosti o IP
Danucem Slovensko, a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaDanucem Slovensko a.s.26.01.2011Text Žiadosti o IP
Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania IŽP KošiceSchüle Slovakia, s.r.o.01.08.201618.12.2018Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP