Banská bystrica

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 

Riaditeľ  
Ing. Zdeněk Gregor
tel.: 048/4719610, 048/4719611
fax.: 048/4719615 
e-mail: izpbb@sizp.sk 

Odbor inšpekcie ochrany vôd  
Ing. Ľudmila Rybárová
tel.: 048/4719670, 048/4719673
fax.: 048/4719676
e-mail: sizpiovbb@sizp.sk

Havarijná služba OIOV
0903770173

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia  
RNDr. Magdaléna Urbánková
tel.: 048/4719660
fax.: 048/4719676
e-mail: sizpioobb@sizp.sk 

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva  
Ing. Miriam Oprenčáková, PhD.
tel.: 048/4719631, 048/4719630
fax.: 048/4719635
e-mail: sizpiohbb@sizp.sk 

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
RNDr. Jana Bálintová
tel.: 048/4719640, 048/4719631
fax.: 048/4719635
e-mail: sizpiopbb@sizp.sk 

Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti  
RNDr. Janka Schwarzová
tel.: 048/4719620, 048/4719651
fax.: 048/4719655
e-mail: sizpibbbb@sizp.sk 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly  
Ing. Katarina Raučinová
tel.: 048/4719651, 048/4719650, 048/4719612
fax.: 048/4719655
e-mail: sizpipkbb@sizp.sk 

Žiadosti o informácie  
tel.: 048/4719610
fax.: 048/4719615
e-mail: informacie_bb@sizp.sk

Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 08:00 do 14:30 (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30).