Bratislava

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17,  831 01 Bratislava

 
Riaditeľ  
Ing. Jozef Prohászka
tel.: 02/582 82 421, 02/582 82 446  
Fax.:02/582 82 446
E-mail: izpba@sizp.sk  
 
Odbor inšpekcie ochrany vôd  
Ing. Michal Manek
tel.: 02/582 82 405
fax.: 02/534 17 322
e.mail: sizpiovba@sizp.sk  
 
Havarijná služba OIOV
0903 770 102
 
Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia 
Ing. Pavol Melichar
tel.: 02/582 82 418, 02/582 82 417
fax.: 02/534 17 328
e-mail: sizpiooba@sizp.sk 
 
Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
Ing. Daniel Kucko
tel.: 02 582 82 409, 02 582 82 402
fax.: 02/536 36 886
e-mail: sizpiohba@sizp.sk  
 
Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny  
Mgr. Xénia Kromerová  
tel.: 02/582 82 420
fax.: 02/582 82 443
e-mail: sizpiopba@sizp.sk 
 
Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti
RNDr. Lea Dugovičová
tel.: 02/582 82 432
e-mail: sizpibbba@sizp.sk 
 
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Ing. Ivana Záleská
tel.: 02 582 82 412, 02/582 82 415
fax.: 02/534 16 352
e-mail: sizpipkba@sizp.sk 
 
Žiadosti o informácie
tel.: 02/582 82 421
fax.: 02/582 82 446
informacie_ba@sizp.sk  


Úradné hodiny podateľňa:
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od  11:30 do 12:00).