Bratislava

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17,  831 01 Bratislava

Riaditeľ  

Bc. Ing. Vladimír Poljak 
tel.: 02/58282421 
fax.: 02/58282446

  Odbor inšpekcie ochrany vôd 
  Ing. Michal Manek
  tel.: 02/58282405
  fax.: 02/53417322
  Havarijná služba OIOV
  0903770102

  Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia 
  Ing. Pavol Melichar
  tel.: 02/58282418
  fax.: 02/53417328

  Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva 
  Mgr. Iveta Kostelničáková
  tel.: 02/58282409, 02/58282402
  fax.: 02/53636886

  Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
  Mgr. Xénia Kromerová
  tel.: 02/58282420
  fax.: 02/58282443

  Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti 
  Ing. Alena Šimková
  tel.: 02/58282432
  e-mail: sizpibbba@sizp.sk  

  Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
  Ing. Ivana Záleská
  tel.: 02/58282412, 02/58282415
  fax.: 02/53416352
  e-mail: sizpipkba@sizp.sk  

  Žiadosti o informácie 

  tel.: 02/58282421

  fax.: 02/58282446

  e-mail: informacie_ba@sizp.sk

  Úradné hodiny podateľne: 
  v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 11:30 do 12:00).