Bratislava

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17,  831 01 Bratislava

Riaditeľ  
Ing. Jozef Prohászka
tel.: 02/58282421, 02/58282446
fax.: 02/58282446 
 
Odbor inšpekcie ochrany vôd  
Ing. Michal Manek
tel.: 02/58282405
fax.: 02/53417322
e-mail: sizpiovba@sizp.sk

Havarijná služba OIOV
0903770102

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia  
Ing. Pavol Melichar
tel.: 02/58282418, 02/58282417
fax.: 02/53417328
e-mail: sizpiooba@sizp.sk 

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva  
Ing. Daniel Kucko
tel.: 02/58282409, 02/58282402
fax.: 02/53636886
e-mail: sizpiohba@sizp.sk 

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
Mgr. Xénia Kromerová
tel.: 02/58282420
fax.: 02/58282443
e-mail: sizpiopba@sizp.sk 

Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti  
RNDr. Lea Dugovičová
tel.: 02/58282432
e-mail: sizpibbba@sizp.sk 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly  
Ing. Ivana Záleská
tel.: 02/58282412, 02/58282415
fax.: 02/53416352
e-mail: sizpipkba@sizp.sk 

Žiadosti o informácie  
tel.: 02/58282421
fax.: 02/58282446
e-mail: informacie_ba@sizp.sk

Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 11:30 do 12:00).