Bratislava

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17,  831 01 Bratislava

Riaditeľ   
JUDr. Richard Molnár
tel.: 02/58282421, 02/58282446
fax.: 02/58282446
  • Oddelenie práva tel: 02/58282417 


Odbor inšpekcie ochrany vôd 
Ing. Michal Manek
tel.: 02/58282405
fax.: 02/53417322
e-mail: sizpiovba@sizp.sk

Havarijná služba OIOV
0903770102

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia 
Ing. Pavol Melichar
tel.: 02/58282418
fax.: 02/53417328
e-mail: sizpiooba@sizp.sk

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva 
Mgr. Iveta Kostelničáková
tel.: 02/58282409, 02/58282402
fax.: 02/53636886
e-mail: sizpiohba@sizp.sk

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
Mgr. Xénia Kromerová
tel.: 02/58282420
fax.: 02/58282443
e-mail: sizpiopba@sizp.sk

Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti 
Ing. Alena Šimková
tel.: 02/58282432
e-mail: sizpibbba@sizp.sk  

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Ing. Ivana Záleská
tel.: 02/58282412, 02/58282415
fax.: 02/53416352
e-mail: sizpipkba@sizp.sk  

Žiadosti o informácie 
tel.: 02/58282421
fax.: 02/58282446
e-mail: informacie_ba@sizp.sk

Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 11:30 do 12:00).