Bratislava

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17,  831 01 Bratislava

Riaditeľ  

RNDr. Peter Valentovič, PhD. 
tel.: 02/58282421 
fax.: 02/58282446

Odbor inšpekcie ochrany vôd 
Mgr. Branislav Konderla
tel.: 02/58282426
fax.: 02/53417322
Havarijná služba OIOV
0903770102

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia 
Ing. Pavol Melichar
tel.: 02/58282418
fax.: 02/53417328

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva 
Mgr. Iveta Kostelničáková
tel.: 02/58282409, 02/58282402
fax.: 02/53636886

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
Mgr. Xénia Kromerová
tel.: 02/58282420
fax.: 02/58282443

Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti 
Ing. Alena Šimková
tel.: 02/58282432
e-mail: sizpibbba@sizp.sk  

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
RNDr. Peter Valentovič, PhD.
tel.: 02/58282444
fax.: 02/53416352
e-mail: sizpipkba@sizp.sk  


Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 11:30 do 12:00).