Bratislava - SP Nitra

Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra,
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Riaditeľ IŽP Bratislava 

RNDr. Peter Valentovič, PhD. 
tel.: 02/58282421
fax.: 02/58282446
e-mail: izpba@sizp.sk

Odbor inšpekcie ochrany vôd 
Ing. Marcela Domčeková
tel.: 037/6560622 
fax.: 037/6513719
e-mail: sizpiovnr@sizp.sk 
 
Havarijná služba OIOV
tel.: 0903770163
 
Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva 
Ing. Henrieta Dudková, PhD.
tel.: 037/6560629, 037/7418010
fax.: 037/7418010
e-mail.: sizpiohnr@sizp.sk 
 
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
Ing. Ingrid Pojezdálová
tel.: 037/6560632
fax.: 037/6560635
e-mail: sizpipknr@sizp.sk 
 

Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 11:30 do 12:00).