Bratislava - SP Nitra

Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra,
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra


Vedúca SP Nitra 

RNDr. Katarína Pillajová
tel.:037 656 06 44
e-mail:katarina.pillajova@sizp.sk 
 
Odbor inšpekcie ochrany vôd 
Ing. Marcela Domčeková
tel.: 037/656 06 21
fax.: 037/651 37 19
e-mail: sizpiovnr@sizp.sk 
 
Havarijná služba OIOV
tel.: 0903 770 163
 
Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva 
Ing. Henrieta Dudková, PhD.
tel.: 037/656 06 29, 037/741 80 10
fax.: 037/741 80 10
e-mail.: sizpiohnr@sizp.sk 
 
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
Ing. Ingrid Pojezdálová
tel.: 037/656 06 32
fax.: 037/656 06 35
e-mail: sizpipknr@sizp.sk 
 
Žiadosti o informácie 
tel.: 02/582 82 421
fax.: 02/582 82 446
e-mail: informacie_spnr@sizp.sk


Úradné hodiny podateľňa:
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od  11:30 do 12:00).