Košice

Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice 

Riaditeľ
Ing. Juraj Čorba, PhD.
Poverený vykonávaním funkcie riaditeľa inšpektorátu

tel.: 055/6330285
fax.: 055/6324892

e-mail:izpke@sizp.sk

Odbor inšpekcie ochrany vôd 
Ing. Gabriel Dancák
tel.: 055/6332913
e-mail:sizpiovke@sizp.sk

Havarijná služba OIOV
0903770174

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia
Ing. Ulrika Ulbrichová
tel.: 055/6330285
e-mail:sizpiooke@sizp.sk

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva 
RNDr. Patrik Kubis
tel.: 055/6330286
e-mail:sizpiohke@sizp.sk

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
Ing. Radovan Veselý
tel.: 055/7298031
fax.: 055/7298032
e-mail:sizpiopke@sizp.sk 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
Ing. Juraj Čorba, PhD
tel.: 055/6333314
e-mail:sizpipkke@sizp.sk 


Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30).