Košice-SP Spišská Nová Ves

Inšpektorát životného prostredia Košice - Stále pracovisko Spišská Nová Ves
Markušovská cesta 1, 05201 Spišská Nová Ves.

Riaditeľ

Mgr. Peter Gacík  
tel.: 055/6330285
fax.: 055/6324892
e-mail:izpke@sizp.sk


Odbor inšpekcie ochrany vôd 

Ing. Zuzana Pažitná

e-mail:sizpiovsnv@sizp.sk

Havarijná služba OIOV

0903 770 174


Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva


Ing. Michaela Cehlárová Derfényiová

e-mail:sizpiohsnv@sizp.sk


Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
Ing. Zdeno Bekeš

e-mail:sizpiopsnv@sizp.sk Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30)