Košice-SP Spišská Nová Ves

Inšpektorát životného prostredia Košice - Stále pracovisko Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves.

Riaditeľ
Ing. Juraj Čorba, PhD.
Poverený vykonávaním funkcie riaditeľa inšpektorátu

tel.: 055/6330285
fax.: 055/6324892

e-mail:izpke@sizp.sk

Odbor inšpekcie ochrany vôd 
Ing. Zuzana Pažitná 
tel.: 053/4813233
e-mail:sizpiovsnv@sizp.sk

Havarijná služba OIOV
0940632427

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
Ing. Zdeno Bekeš
tel.: 053/4813238
e-mail:sizpiopsnv@sizp.sk 

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
Ing. Michaela Cehlárová Derfényiová
tel.: 053/4813239
e-mail:sizpiohsnv@sizp.skÚradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30)