Žilina

Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina 

Riaditeľka 
Ing. Mariana Martinková tel.: 041/5075111, 041/5075115
e-mail: izpza@sizp.sk


Odbor inšpekcie ochrany vôd
Ing. Katarína Kapsdorferová 
tel.: 041/5075122, 041/5075152 - 3,4,6, 041/5621609
fax.: 041/5075153
e-mail.sizpiovza@sizp.sk

Havarijná služba OIOV
0903770065

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia
RNDr. Iveta Galovičová
tel.: 041/5075113, 041/5075114
e-mail: sizpiooza@sizp.sk

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
RNDr. Martin Petráš
tel.: 041/5075125 - 6,8, 041/5624726
e-mail: sizpiohza@sizp.sk

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
Ing. Dušan Machara
tel.: 041/5075129, 041/5075124 - 7,9
e-mail: sizpiopza@sizp.sk

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Ing. Miroslava Reková
tel.: 041/5075101, 041/5075110, 041/5075116, 041/5075131
e-mail: sizpipkza@sizp.sk


Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 11:30 do 12:00).