Organizačné útvary

Sekretariát generálneho riaditeľa

Magdaléna Hrdá, asistentka

Tel.: 02 / 593 04 106
e-mail: sizp@sizp.sk 


Oddelenie práva
JUDr. Renáta Bodnárová
Tel.: 02 / 593 04 121
e-mail: renata.bodnarova@sizp.sk 

 

Oddelenie projektov a informatiky
PhDr. Alžbeta Štubňová
Tel.: 02 / 593 04 105
e-mail: alzbeta.stubnova@sizp.sk 

 

Osobný úrad 
Ing. Zuzana Matovičová
riaditeľka Osobného úradu
Tel.: 02 / 593 04 113
e-mail: osobny_urad@sizp.sk 

 

Oddelenie kontroly
Ing. Brigita Pokorná
Tel.: 02 / 593 04 145
e-mail: brigita.pokorna@sizp.sk


Oddelenie plánu obnovy
Ing. Daša Šuleková, PhD.
el.: 02 / 593 04 104
e-mail: dasa.sulekova@sizp.skOdbor ekonomiky a verejného obstarávania
Ing. Bc. Vladimíra Červeňanová
Tel.:02 / 593 04 148
e-mail: vladimira.cervenanova@sizp.sk 

 

Útvar inšpekcie ochrany vôd 
Mgr. Richard Ardó
Tel.: 02 / 593 04 152
e-mail: sizpuviu@sizp.sk

 

Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia 
Ing. Erika Bakičová
Tel.: 02/ 593 04 124
e-mail: sizpuioo@sizp.sk

 

Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva 

Tel.: 02 / 593 04 120
e-mail: sizpuioh@sizp.sk

 

Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
RNDr. Beáta Múčková
Tel.: 02 / 593 04 157
e-mail: sizpuiop@sizp.sk

 

Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti 
RNDr. Tatiana Horecká, PhD.
Tel.: 02 / 593 04 150, 02 / 593 04 155
e-mail: sizpuibb@sizp.sk

 

Útvar integrovaného povoľovania a kontroly 
Ing. Daniel Kucko
Tel.: 02 / 593 04 176
e-mail: sizpuipk@sizp.sk