Technická podpora

Za obsah zodpovedá:

Kancelária generálneho riaditeľa 
Ing. Mgr. Juraj Paxián
Tel.: 02 / 654 22 408, 02 / 593 04 108
Fax.: 02 / 59304 191
e-mail: juraj.paxian@sizp.sk

Technická prevádzka web stránky

Web stránku sizp.sk generuje redakčný systém Kabernet a je prevádzkovaná na serveroch spoločnosti AlejTech, spol. s r.o.

 
AlejTech, spol. s r.o.
Revolučná 29
821 04  Bratislava
Slovenská republika 

podpora@alejtech.eu  
+421 (0)2 6478 0616  
www.alejtech.sk