Technická podpora

Za obsah zodpovedá:

Hlavná inšpektorka UIBB 
RNDr. Tatiana Horecká, PhD.
Tel.: 02 / 593 04 150

e-mail: tatiana.horecka@sizp.sk

Technická prevádzka web stránky

Web stránku sizp.sk generuje redakčný systém Kabernet a je prevádzkovaná na serveroch spoločnosti AlejTech, spol. s r.o.

 
AlejTech, spol. s r.o.
Revolučná 29
821 04 Bratislava
Slovenská republika

podpora@alejtech.eu  
+421 (0)2 6478 0616
www.alejtech.sk