21 rôznych geneticky modifikovaných okrasných kvetov na trhu SR

Dátum: 01. 11. 2017 V tomto roku sme zachytili na našom trhu 21 rôznych geneticky modifikovaných petúnií, všetky boli do SR dovezené z krajín EÚ. Vzhľadom na to, že v SR nie je povinná registrácia odrôd okrasných kvetov a ani v EÚ nie je zavedený spoločný katalóg ich odrôd, obchodné názvy kvetov zavádza ich dodávateľ na trh. Z toho dôvodu nie je možné uviesť úradné názvy odrôd zistených geneticky modifikovaných petúnií. Pre budúcu sezónu preto dovozcom petúnií odporúčame žiadať od svojich obchodných partnerov písomné vyjadrenie o krajine pôvodu a autorizovaný, úplný obchodný názov kvetu. Zdroj obchodného názvu kvetu je rovnako dôležitý ako zdroj pôvodu kvetu. Všetkým kontrolovaným subjektom ďakujeme za súčinnosť pri kontrolách.