Ako zvýšiť ochranu vtáctva v okolí letísk

Dátum: 15. 05. 2023

Iba na bratislavskom letisku v súvislosti s leteckou prepravou zahynie ročne približne 1000 vtákov.  Príkladom skĺbenia ochrany živočíchov a bezpečnosti leteckej prevádzky sú letiská v Ríme. Využívajú tam systém opatrení, ktorý nespočíva iba v plašení zvierat. Dlhodobo plánujú a upravujú územie v susedstve leteckej dopravy. 
 
A to tak, že:
•uzatvárajú skládky v okolí letísk;
•cielene prispôsobujú starostlivosť o zeleň v ročných obdobiach;
•prehodnocujú a menia spôsob využívania poľnohospodárskej pôdy;
•usmerňujú všetky stravovacie a gastro prevádzky pri letiskách, ktoré by mohli byť zdrojom obživy vtákov.
 
Takéto riešenia by mohli pomôcť aj našim letiskám. O príkladoch dobrej praxe vo svete diskutovali v Ríme aj naši kolegovia z inšpekcie Braňo, Roman a Petra v rámci projektu IMPEL. Spoločne teraz budeme vyvíjať aktivity na zvýšenie ochrany voľne žijúcich vtákov na Slovensku.