CENA MINISTRA V RUKÁCH GENERÁLNEHO RIADITEĽA SIŽP

Dátum: 19. 12. 2022 Minister Ján Budaj pri príležitosti 33. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu odovzdal Cenu ministra životného prostredia SR. Medzi ocenenými bol aj náš generálny riaditeľ. ,,Ján Jenčo ide za týmto životným cieľom, vytvoriť na Slovensku čestnú a poctivú inštitúciu štátu, ktorá chráni tých ktorí sa sami neochránia - vodu, vzduch, pôdu, zvieratá, ale na prvom mieste občanov SR, ktorí podľa stavy a podľa zákonov majú právo na čisté životné prostredie,“ povedal pri odovzdávaní ceny minister životného prostredia Ján Budaj.