CENU MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZÍSKALI DVE INŠPEKTORKY SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dátum: 18. 06. 2021

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia si minister životného prostredia SR Ján Budaj uctil ľudí, ktorí sa svojou prácou významnou mierou zaslúžili o zlepšenie nášho životného prostredia v rôznych odvetviach, či už išlo o ochranu prírody a krajiny, vôd, ovzdušia, alebo sa zasadili na zlepšení legislatívy, týkajúcej sa ochrany životného prostredia. 

Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Štokholmská konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. 

Cenu ministra životného prostredia v kategórii  jednotlivci získali dve inšpektorky Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Ing. Marcela Domčeková, vedúca odboru ochrany vôd Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, stáleho pracoviska Nitra a Ing. Gabriela Ganse, vedúca odboru ochrany vôd Inšpektorátu životného prostredia v Žiline.

Ing. Marcela Domčeková je zamestnankyňou Slovenskej inšpekcie životného prostredia od roku 2004, kedy ako radová inšpektorka nastúpila na odbor inšpekcie ochrany vôd. Od roku 2015 pôsobí ako vedúca tohto odboru. 

Ing. Gabriela Ganse je zamestnankyňou Slovenskej inšpekcie životného prostredia od roku 1995, od roku 2007 zastáva funkciu vedúcej odboru inšpekcie ochrany vôd.

„Veľmi ma teší, že pán minister si osvojil môj návrh oceniť pani Domčekovú a pani Ganse, a to nie len za ich nedávne angažovanie sa vo veciach ochrany vôd, ale v podstate za ich celoživotný prínos a príkladné pracovné nasadenie v ochrane životného prostredia,“ reagoval Ján Jenčo GR SIŽP, ktorý obidvom oceneným inšpektorkám zagratuloval aj priamo na podujatí.

V kategórii jednotlivci cenu získali aj: Mária Hassanová z MŽP SR, Milan Ballo z TANAP, Peter Holúbek zo SMOPAJ, Dušan Bodiš, zo ŠGÚDŠ – in memoriam a  zoológ Jozef Voskár.  Čestné uznanie ministra životného prostredia v kategórii kolektív získal zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR. Čestné uznanie ministra životného prostredia pre jednotlivcov získali: Ing.Vojtech Kontsek zo SVP,š.p., RNDr. Alena Kukanová, CS zo ŠGÚDŠ, Ing. Oľga Rechtorovičová z MŽP SR, Ing. Daniel Kvaššay z MŽP SR. Ďakovný list ministra životného prostredia získali: Ing. Ladislav Varga zo SVP, š.p., Mgr. Iveta Korenková zo SMOPAJ, Ing. Tomáš Dražil zo ŠOP SR, Ing. Marián Gič zo ŠOP SR a Ing. Natália Broošová z MŽP SR.