CEZHRANIČNÁ PREPRAVA ODPADOV

Dátum: 19. 12. 2022

Aktuálnou a čoraz častejšou témou pre našich inšpektorov je nezákonná cezhraničná preprava odpadov na naše územie. Inšpektorát životného prostredia v Žiline odhalil minimálne 45 nezákonných cezhraničných prepráv, najčastejšie z Talianska, Nemecka či Poľska. Zároveň sme sa sústredili aj na kontroly zamerané na rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dílerov elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov, neobalových výrobkov, ktorí si neplnia zákonné povinnosti.