Oznámenie o kontrolách používania produktov skupiny Do-It-Yourself Biology

Dátum: 19. 12. 2017

Oznámenie o kontrolách používania produktov 
skupiny 
Do-It-Yourself Biology


SIŽP v prvom polroku 2018 vykoná kontroly zamerané na používanie produktov zo skupiny Do-It-Yourself, z ktorých niektoré obsahujú všetky komponenty potrebné pre vykonávanie techník rekombinantnej DNA.
Tieto produkty neobsahujú geneticky modifikované organizmy, ale využitím ich obsahu je možné ich vyrobiť.
Takéto použitie produktov Do-It-Yourself musí byť uskutočnené v súlade so zákonom č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v aktuálnom znení.