IMPEL Next Generation konferencia

Dátum: 09. 10. 2018

26. septembra 2018 sa v holandskom Zwolle uskutočnila konferencia IMPEL Next Generation, na ktorej viac ako 170 odborníkov diskutovalo o nových výzvach a praktických skúsenostiach súvisiacich s implementáciou právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Slovenskú republiku na konferencii reprezentoval generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia JUDr. Róbert Ružička, PhD. 

Odborníci sa zhodli, že je nutné zavádzať inovácie v technológiách kontroly životného prostredia a vytvoriť spoločné postupy na vzdelávanie odborníkov. Zásadnou myšlienkou do budúcnosti je ešte väčšie zdieľanie skúseností medzi členskými štátmi EÚ a zapojenie verejnosti do kontroly dodržiavania environmentálnych predpisov.