Kontrola cezhraničného pohybu odpadov

Dátum: 30. 04. 2020

informácia


Miesto výkonu kontroly:

Štátna hranica  Jarovce – Kitsee (v smere do SR)


Termín a čas výkonu kontroly:

29. apríla 2020 od 8:00 hod. do 13:00 hod


Zameranie kontroly:

Odhaľovanie a zdokumentovanie nelegálneho dovozu nemocničného odpadu na územie Slovenskej republiky vyprodukovaného v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19


Zúčastnené orgány kontroly:

SIŽP, PZ SR, Colný úrad Bratislava


Zistené skutočnosti: 

Počas kontroly bolo zastavené nákladné vozidlo prepravujúce odpad z Rakúskej republiky na Slovensko, v ktorom sa nachádzal iný odpad ako bol povolený, v celkovom objeme 23,04t.  Pravdepodobné miesto určenia pre prijatie tohto odpadu bola Cementáreň Rohožník


Tento odpad javil znaky, že by mohol pochádzať zo zdravotníckych zariadení (t. j. nemocničný odpad – gumené rukavice a pod.) a nebol predmetného vydaného povolenia na prepravu do zariadenia v Rohožníku. Z týchto dôvodov nebol umožnený vstup tejto  nepovolenej zásielky na územie SR. 


V najbližších dňoch kompetentný orgán – MŽP SR postúpi toto zistenie na príslušný orgán – MŽP Rakúskej republiky, ktorý je kompetentný uložiť sankciu podľa svojho národného právneho predpisu.


https://www.ta3.com/clanok/1182127/zmeny-medzi-ochrancami-prirody-financie-deficit-a-pvv-apel-slovenskej-lekarskej-komory.html

https://www.minzp.sk/spravy/kontrola-cezhranicnej-prepravy-zdravotnickych-pomocok.html

https://www.ta3.com/clanok/1182076/vozia-k-nam-nelegalny-zdravotnicky-odpad-kontroly-sa-sprisnia.html

https://www.topky.sk/cl/10/1895377/VIDEO-Velka-akcia-na-hranicnom-priechode--Inspekcia-kontrolovala-nelegalny-dovoz-odpadu

https://www.teraz.sk/slovensko/inspekcia-kontrolovala-prevoz-zdravotn/463703-clanok.html