MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Dátum: 30. 06. 2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) podpísala v poradí už tretie memorandum o spolupráci so slovenskou univerzitou. Dňa 30.6.2022 sa generálny riaditeľ SIŽP Mgr. Ing. Ján Jenčo dohodol s rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom na zahájení úzkej vzájomnej spolupráce. Motívom k nej bolo prepojenie skúsenosti štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie s poznatkami akademickej obce. Cieľom spolupráce je primárne výmena akademických a praktických informácii, najmä z technického hľadiska, oboznámenie sa s modernými priemyselnými technológiami a poskytovanie odborných personálnych kapacít. 

 Gestor vzájomnej spolupráce, prof. Ing. Ján Híveš, PhD., prorektor STU pre vedu a výskum, sa netajil podporou novej spolupráce so SIŽP: „Verím, že STU môže ponúknuť kvalitných odborníkov v jednotlivých oblastiach záujmu, ktorí sú spätí s praxou. Súčasne ponúkame odborné školenia pre pracovníkov SIŽP v oblasti najnovších analytických metód a postupov pri identifikácii širokej škály znečistenia životného prostredia,“ podčiarkol prorektor STU prof. Híveš. 

Podľa Jána Jenča, generálneho riaditeľa SIŽP je táto spolupráca veľkou príležitosťou pre rozvoj obidvoch strán. „Je nám cťou, že práve dnes sme podpísali memorandum o spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá je na Slovensku lídrom v oblasti technických vied. Vidím veľký potenciál pri oboznamovaní sa s najnovšími a najmodernejšími technológiami využívanými v priemysle, ktoré SIŽP povoľuje a kontroluje,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIŽP.