Moderné technológie sú nevyhnutnou súčasťou našej práce

Dátum: 12. 05. 2023

SIŽP vytvorila nové oddelenie technologických inovácií (OTI). Technológie ako drony, fotopasce či satelitné zábery sú totiž dôležitou súčasťou našej práce. Práve tieto nám neraz pomôžu odhaliť nelegálne praktiky voči životnému prostrediu. V rámci projektu IMPEL National Peer Review Iniciative už absolvovali naši zamestnanci viacero stretnutí ako tieto technológie efektívne využívať.
 
Ich nasadenie využívame najmä pri:
 
 🔸 kontrole skládok a veľkých fariem;
 🔸 odlesňovaní;
 🔸 poškodení biotopov;
 🔸 znečistení povrchových vôd;
 🔸 nelegálnom vypúšťaní odpadových vôd.
 
V blízkej budúcnosti zároveň plánujeme obstarať spektrofotometre XRF, analyzátory photoflex, ktoré využijeme pri analýzach vo všetkých našich odboroch.
 
Ich zaobstaranie si budeme môcť dovoliť aj vďaka plánu obnovy a odolnosti.