Návšteva v ARPA Lombardia

Dátum: 13. 03. 2019

V marci 2019 sa uskutočnila návšteva zástupcov SIŽP v ARPA – Lombardia (Regionálna agentúra pre ochranu životného prostredia) v Taliansku. Slovenskú stranu zastupoval generálny riaditeľ  Róbert Ružička spolu dvoma s dvoma kolegami z ústredia inšpekcie.

Cieľom pracovného stretnutia bolo oboznámenie sa s inovatívnymi postupmi talianskych kolegov pri zavadzaní moderných informačných technológií do implementácie environmentálneho práva.

Organizáciu ARPA, hlavné nástroje a pointy jej práce aj samotný región Lombardia, ktorý má 11 mil obyvateľov, predstavil jeden z vedúcich predstaviteľov ARPA, G. Sgorbati. Generálny riaditeľ SIŽP predstavil talianskym kolegom zasa prácu SIŽP, ako aj plány pre jej ďalší rozvoj a to najmä v súvislosti s implementáciou projektov EVS „Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie“ a OPII „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“.

Odborná diskusia sa rozvíjala hlavne v oblastiach:

  • Využitie systému kontinuálneho monitorovania emisií (CEMS NETWORK) v inšpekčnej praxi;
  • Webové aplikácie pre zber a využitie digitálnych údajov pre kontrolné účely;
  • Použitie mobilného agendového systému pri inšpekciách (ARPA mobile projekt);
  • Využitie údajov zo satelitných snímok Zeme a údajov z dronov pri environmentálnych kontrolách.

Návšteva výrazne napomohla k prehĺbeniu bilaterálnych vzťahov s Talianskom a bola vhodným fórom pre naštartovanie spolupráce pri implementácii a výmene „best practices“ medzi oboma krajinami.