Pracovné stretnutie zástupcov SIŽP a Policajného zboru

Dátum: 15. 04. 2019 V pondelok  15. apríla 2019 sa v priestoroch ústredia SIŽP v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov SIŽP a Policajného zboru. 

Generálny riaditeľ SIŽP Róbert Ružička inicioval diskusiu o nových možnostiach spolupráce so špecializovanými policajnými oddeleniami, ktoré sú zamerané na odhaľovanie environmentálnej kriminality. Riaditeľ odboru envirokriminality Prezídia Policajného zboru Mário Kern spolu so skúseným vyšetrovateľom, majú rovnako ako vedenie SIŽP dlhoročné konkrétne skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia a preto stretnutie prinieslo užitočné závery.

Vzájomná koordinácia pri riešení poškodzovania životného prostredia je reálnou cestou ku zavedeniu takého systému, aby sa envirokriminalita nikomu na Slovensku nevyplatila.