SIŽP OPAKOVANE RIEŠI PRÍPADY NELEGÁLNEHO PREDAJA SLONOVINY

Dátum: 13. 01. 2023

Iba počas minulého roka naši inšpektori riešili desiatky prípadov predaja slonoviny prostredníctvom internetu. Najvyššiu pokutu sme uložili vo výške 5 000 €. 
 

Pozor!!! Slovenská inšpekcia životného prostredia upozorňuje, že predaj akýchkoľvek predmetov zo slonoviny, bez preukázania spôsobu nadobudnutia či predloženia potvrdenia CITES, je porušením zákona. 
 

Obchod so slonovinou je prísne regulovaný medzinárodným dohovorom v rámci Európskej únie aj nariadeniami o obchode s voľne žijúcimi druhmi či ochrane ohrozených druhov. 
 

Zvyšujúci sa dopyt po slonovine viedol k masívnej redukcii celej populácie živočíchov a k ohrozeniu existencie tohto druhu. 
 

Vďaka legislatíve, obmedzeniam, kontrole a sankciám sa síce darí zamedziť masívnemu obchodovaniu, no záujem o takéto predmety stále je. Najväčší dopyt po slonovine je v ázijských krajinách, ktoré sú hnacím motorom nezákonného lovu a obchodu. 
 
 Najkritickejšie obdobie, podľa  správy informačného systému pre obchod so slonovinou, bolo v rokoch  2012 až 2017. Celosvetovo úrady zhabali 280 ton surovej slonoviny. 
 
 Chcete predať sošku zo slonoviny zdedenú po príbuzných? Od januára 2022 úrady nevydávajú potvrdenie pre komerčnú činnosť s cieľom absolútneho zamedzenia predaja výrobkov zo slonoviny. 
 
 Za porušenie zákazu hrozí pokuta do výšky 10 000 € v prípade fyzických osôb a v prípade právnických osôb až do výšky 33 000 €. 
 
 Pozor aj na to čo si kúpite na dovolenke! Ak vás prichytia s predmetom, ktorý obsahuje slonovinu, hrozí vám obvinenie pre obchodovanie s ohrozenými druhmi, sankcie a prípadne aj súd.


Najfrekventovanejšie predmety zo slonoviny: šachové figúrky, biliardové gule, gombíky, rúčky príborov, bižutéria, zbrane, hudobné nástroje.  

foto: pixabay