SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA OBMEDZILA VÝRUB STROMOV V CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI DUNAJSKÉ LUHY POČAS HNIEZDENIA VZÁCNEHO DRAVCA ORLIAKA MORSKÉHO

Dátum: 12. 05. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) začala na základe občianskeho podnetu získaného z facebookovej stránky Slovenského ochranárskeho snemu šetriť prípad výrubu stromov v blízkosti Biskupického ramena pri Bratislave, kde sa aktuálne vykonávajú kompenzačné opatrenie súvisiace s výstavbou diaľnice D4/R7. Dotknutá lokalita je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a taktiež aj Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy.

Dňa 25.3.2021 SIŽP vykonala miestne šetrenie, počas ktorého zistila prebiehajúci výrub stromov na lesných pozemkoch nachádzajúcich sa v dotknutom chránenom území. Inšpektori odboru ochrany prírody a krajiny požiadali prítomných pilčíkov o podanie vysvetlenia. Na základe uvedeného SIŽP v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky zistila, že jedna z lokalít, v ktorej sa mal výrub neskôr uskutočniť, zasahuje do ochrannej zóny hniezda orliaka morského.

Orliak morský je najväčší dravý vták vyskytujúci sa na území Slovenskej Republiky. Rozpätie jeho krídel môže dosahovať dĺžku takmer  dva a pol metra. Samica váži osem kilogramov. Orliak sa vyskytuje v lužných lesoch a hniezdi v korunách starých mohutných stromov, na ktoré má dobrý prílet. Počas hniezdenia je veľmi citlivý na rušenie, a preto pri výrube stromov hrozilo, že sa pár orliaka vyplaší a opustí hniezdo. Samica väčšinou znesie 1 až 3 vajíčka, za 40 dní vysedí mláďatá, ktoré si vyžadujú starostlivosť v hniezde ešte zhruba 90 dní a ešte aspoň dva mesiace po vyletení z hniezda sú bezbranné a plne závislé na kŕmení rodičmi. Našťastie, SIŽP ťažbu v ochrannom pásme hniezda ešte pred jej realizáciou zastavila a prerušila až do obdobia, keď sa hniezdenie ukončí. SIŽP teší fakt, že objednávateľ výrubov plne rešpektuje uložený zákaz a aj vďaka tomu sú splnené podmienky, aby bolo súčasné hniezdenie tohto vzácneho druhu bolo úspešné. Orliak morský už raz na Slovensku vymizol, stalo sa tak pre znečistenie prostredia a pre jeho nekontrolovaný lov. Od 80-tych rokov minulého storočia sa orliak na Slovensko postupne vrátil, stabilne u nás síce žije a hniezdi len niekoľko párov, ale ročne tu zimuje aj 80 jedincov. Orliak morský je zákonom chránený a jeho spoločenská hodnota je 5990 eur.