SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VARUJE PRED NESPRÁVNYM ZABEZPEČENÍM KONTAJNEROV VOČI PRÍSTUPU MEDVEĎA

Dátum: 23. 06. 2021

Na základe častého výskytu medveďov hnedých v zastavaných územiach obcí sa Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) i naďalej pokračuje v systematických kontrolách zabezpečenia kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým.

SIŽP spolupracuje so Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) pri spoločných kontrolách kontajnerových stojísk a ich zabezpečenia pred prístupom medveďa hnedého na základe ustanovení § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého). 

V tomto období sa uvoľňujú covidové opatrenia a zároveň sa otvárajú turistické chodníky. Predpokladáme zvýšené množstvo odpadu, úmerné väčšiemu množstvu turistov. Preto je naozaj dôležité, aby sa odpad zabezpečil správne.

Michal Haring zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR zdôraznil, že spoluprácou Zásahového tímu pre medveďa hnedého a SIŽP sa celková situácia výrazne zlepšila: „Kontajnery sú lepšie zabezpečené, ako po minulé roky. Napriek tomu je stále veľa stojísk, ktoré je treba zabezpečiť,“ dodal Haring.

Podľa Jána Jenča, generálneho riaditeľa SIŽP vyhláška zákona o odpadoch definuje, ktorý odpad musí byť zabezpečený pred prístupom medveďa hnedého. Konkrétne ide o komunálny zmesový odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. „Hoci zákon nevyžaduje, aby aj plastový odpad bol zabezpečený, prináša to svoje riziká. Niekedy nachádzame na území s výskytom medveďa hnedého rozhádzaný práve plastový odpad, pretože prázdne obaly často obsahujú zvyšky potravín, ktoré medveď cíti, “ podčiarkol generálny riaditeľ SIŽP Jenčo.

 Michal Haring doplnil, že jogurtové tégliky, plechovky z tuniaka, obaly zo syrov, teda akýkoľvek odpad so stopami po jedle, je pre medveďa atraktívny. „Preto chcem touto cestou poprosiť ľudí aby boli ohľaduplní a vyhadzovali do plastového odpadu iba prázdne a vymyté obaly,“ pripomenul Michal Haring.

V poslednom období SIŽP uložila obciam nasledovné pokuty za nezabezpečené kontajnery, teda za porušenie ustanovenia § 14 odsek 1 písmeno j) zákona o odpadoch:

1. Obci Štrba SIŽP stanovila výšku pokuty 1 800 eur a obci Nová Lesná 2 200 eur. Obe pokuty ešte nenadobudli právoplatnosť, pretože plynie doba, počas ktorej sa môžu obe obce odvolať.

2. Obci Špania dolina bola uložená pokuta vo výške 1 500 eur, ktorá už nadobudla právoplatnosť,

3. Obci Bystrá bola uložená pokuta vo výške 2 500 eur, ktorá ešte zatiaľ nie je právoplatná.

4. Obci Jarabá bola uložená zatiaľ neprávoplatná pokuta vo výške 1 500 eur.

5. Obci Mýto pod Ďumbierom bola uložená zatiaľ neprávoplatná pokuta vo výške 3 500 eur.

6. Národnému endokrinologickému ústavu v Ľubochni bola uložená právoplatná pokuta 1 500 eur.

7. Reštaurácii LuMia v Ľubochni bola uložená právoplatná pokuta 1200 eur.

8. Ďalšie dve rozhodnutia o pokute, týkajúce sa subjektov mesto Vysoké Tatry a obec Štôla, sú v správnom konaní.