SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZAČÍNA S PROCESOM SAMOHODNOTENIA PODĽA MODELU CAF

Dátum: 28. 06. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) začala od júna tohto roka  v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  s procesom samohodnotenia prostredníctvom implementácie modelu CAF (Common assessment framework)

 Samohodnoteniu predchádzal úspešný výber členov CAF tímu. Potešujúcou správou je fakt, že o členstvo prejavilo záujem viac zamestnancov SIŽP, ako bolo pôvodne plánované. Vďaka tomu je možné predpokladať pozitívny a aktívny prístup organizácie k implementácii modelu CAF. 

CAF tím následne absolvoval sériu školení, pričom posledná príprava členov CAF tímu bola realizovaná dňa 02.06.2021 v priestoroch SIŽP – ústredie. 

Všetkým kolegom želáme veľa trpezlivosti pri vyhodnocovaní jednotlivých kritérií modelu CAF a dobrých nápadov pri konkretizovaní oblastí na zlepšovanie.