SIŽP rieši petíciu a podnety občanov na zápach a hluk okolo Slovnaftu

Dátum: 12. 11. 2019

Na ústredí Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pod vedením generálneho riaditeľa Róberta Ružičku sa dňa 11.11.2019 konalo spoločné pracovné stretnutie vo veci šetrenia petície občanov žijúcich v blízkosti rafinérie Slovnaft, a. s., ako aj nárastu podnetov týkajúcich zápachu a hluku pochádzajúcich z predmetnej rafinérie. SIŽP berie obavy a podnety občanov na zníženie kvality ich  života  súvislosti s rafinériou Slovnaft  veľmi vážne a intenzívne sa nimi zaoberá. Každý jeden podnet v rámci svojich kompetencií prešetrí.


Na  stretnutie boli pozvaní zástupcovia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Dunajskej Lužnej, Hamuliakova, Kalinkova, Rovinky, Mosta pri Bratislave, mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov, Petržalka, Rusovce, predstavitelia spoločnosti Slovnaft, a. s., ako aj zástupca občanov, ktorí podpísali petíciu.


Cieľom stretnutia bolo hľadať odborné objektívne riešenie problematiky a následné zabezpečenie  informovanosti obyvateľov okolitých obcí a mestských častí Bratislavy o opatreniach, ktoré spoločnosť Slovnaft, a. s. plánuje prijať aj na základe inšpekčných  zistení SIŽP. Všetky tieto pripravované opatrenia odzneli na tomto stretnutí.  V  oblasti zníženia miery zápachu je to napríklad odsávanie plynov pri destilácii ropy, špeciálne čistenie zariadení pri ich odstávkach alebo používanie absorbentov. Čo sa týka eliminácie hluku, tu má spoločnosť Slovnaft v pláne inštalovať nový kompresor a zároveň  zníži nábehy a odstávky  jednej z výrobných jednotiek. Tieto projekty by sa mali uskutočniť v najbližších troch rokoch. Opatrenia majú prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia a zároveň kvality života obyvateľov Bratislavy a okolitých obcí. 


SIŽP vykonáva pravidelné a aj mimoriadne kontroly v spoločnosti Slovnaft a naďalej v tomto  bude pokračovať. 


Výsledok vybavenia petície SIŽP zverejní na svojej web stránke, aby bola garantovaná objektivita a dostupnosť informovania zástupcov jednotlivých samospráv o záveroch tohto stretnutia, čo následne samosprávy môžu využiť pre informovanie svojich občanov.