Tlačová beseda rezortu životného prostredia

Dátum: 19. 10. 2018

Dňa 19.10.2018 sa uskutočnila tlačová beseda, na ktorej minister životného prostredia SR László Sólymos a generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Róbert Ružička prezentovali výsledky kontrolnej činnosti inšpekcie za posledný polrok a predstavili jej hlavné súčasné výzvy.  

Envirorezort robí konkrétne kroky na zefektívnení činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, vrátane zintenzívnenia  vzájomnej spolupráce s rezortom vnútra a Prezídiom policajného zboru.

Slovenskú inšpekciu životného prostredia od 1.augusta 2018 riadi nový generálny riaditeľ, JUDr. Róbert Ružička, PhD.. Podľa jeho slov je pred inšpekciou veľký kus práce. Podčiarkujú to aj výsledky inšpekcie za prvý polrok 2018. Z viac ako 1400 kontrol našli inšpektori porušenie takmer v každom treťom prípade. Najviac porušení sa odhalilo v oblasti ochrany prírody a krajiny, v ktorej z 243 kontrol  sa až v 149 prípadoch preukázalo porušenie platnej legislatívy. Takmer každá druhá kontrola zistila porušenie zákona v oblasti ochrany vôd a každá štvrtá kontrola zistila porušenie zákona v oblasti odpadového hospodárstva.

„Ak to zrátame a podčiarkneme, tak porušenie envirolegislatívy nie je na Slovensku zriedkavým úkazom. Nejde však o samotné udeľovanie pokút, ale predovšetkým o dosiahnutie nápravy. V ideálnom prípade predchádzaniu deliktov,“  uviedol Róbert Ružička. Nový generálny riaditeľ za svoje hlavné úlohy považuje zefektívniť činnosť inšpekcie, zvýšiť dôveru verejnosti v prácu inšpektorov a posilniť medzinárodnú spoluprácu pri ochrane životného prostredia.