WORLD RANGER DAY NA SLOVENSKEJ INŠPEKCII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dátum: 29. 07. 2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zorganizovala dňa 29. júla 2022 pri príležitosti World Ranger Day, Svetového dňa strážcov prírody, podujatie, ktorým upozornila na prácu členov všetkých strážnych zborov, ktoré fungujú na Slovensku. Profesionálni a dobrovoľní strážcovia pravidelne informujú SIŽP o páchaní environmentálnych deliktov, poskytujú dôležité svedectvá a dôkazové materiály, bez ktorých by sa často nezaobišlo šetrenie a úspešné usvedčenie páchateľov. Strážcovia – rangeri - neraz asistujú inšpektorom aj v teréne počas kontrol, čím sa často podarí predísť vyhroteným a konfliktným situáciám.

 Oficiálnu časť podujatia otvoril Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, spolu s generálnym riaditeľom SIŽP Jánom Jenčom. Po odbornej prezentácii Matúša Michloviča, odborného asistenta Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, o právnej úprave strážnych zborov v oblasti ochrany životného prostredia na Slovensku nasledovala diskusia o praktickom fungovaní jednotlivých strážnych zborov, zriadených v rámci rezortu MŽP SR. Diskutovali: Viktor Prachár (profesionálny strážca prírody), Ján Kocián (inšpektor odboru inšpekcie ochrany prírody Inšpektorátu životného prostredia v Žiline a dobrovoľný člen stráže prírody), Matej Deckár (dobrovoľný člen stráže prírody), Richard Biznár (dobrovoľný člen stráže prírody, zástupca o.z. Iniciatíva stráže prírody) a Andrej Píš (člen rybárskej stráže).

 Nasledujúca prezentácia generálneho riaditeľa SIŽP Jána Jenča sa zamerala na fungovanie integrovanej stráže podľa Koncepcie boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti. Táto prezentácia  poskytla víziu, ako by sa mohla činnosť strážcov zefektívniť. Diskusia, ktorá po prezentácii nasledovala vyvolala veľa podnetných myšlienok o navrhovaných princípoch fungovania novej integrovanej stráže. Diskusie sa okrem generálneho riaditeľa Jenča zúčastnil štátny tajomník Kiča, Branislav Mráz (vedúci sekretariátu GR SIŽP a dobrovoľný člen stráže prírody), Alexander Fenik (prokurátor Krajskej prokuratúry v Žiline) a Branislav Píši (hlavný koordinátor stráže prírody, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky). 

 Generálny riaditeľ  Jenčo , ktorý je sám zároveň dlhoročný dobrovoľný člen stráže prírody, na záver podujatia zdôraznil: „Teší ma, že sme na pôde SIŽP mohli  spoločne osláviť World Ranger Day a pripomenúť si dôležitú úlohu strážcov v ochrane životného prostredia.   Verím, že koncepcia boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti nastolí rámec, ktorý bude efektívnym nástrojom v našom každodennom úsilí ochrániť životné prostredie.“

 Štátny tajomník Kiča dodal, že zriadením integrovanej stráže sa zabezpečí lepšia synergia pri ochrane životného prostredia s dôrazom na včasné a efektívne postihovanie protiprávnej činnosti.