Zmena sídla Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Dátum: 26. 01. 2019

Od 28. januára 2019 sídli Slovenská inšpekcia životného prostredia na adrese


Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie

Grösslingová 5 

811 09 Bratislava


Doručovanie do elektronickej schránky Slovenskej inšpekcie životného prostredia prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb zostáva nezmenené.